07/02/2014 tarihi itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisine gelen torba yasa kanun teklifi ile anlaşılan Milli Eğitim Bakanlığında bir dizi değişiklik daha olacaktır. Öğrendiğimiz kadarıyla yapılması düşünülen değişikliklerin başında “Okul ve Kurum Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirme” şeklinde olacaktır. Tabi ki torba kanun içinde çok daha farklı konular da bulunmaktadır. Hepimizin de bildiği gibi birilerince çatışma ve meydan okuma alanı olarak görülen dershaneler düzenlemesi de torba kanun içinde bulunmaktadır. Biz şimdi o konulara girmeden öncelikli olarak yukarıda belirttiğimiz okul idarecilerine yönelik düzenlemeyi ele alalım. Gördüğüm kadarıyla ilk anda bazıları bu düzenleme cemaat elemanlarını tasfiye amaçlıdır, Milli Eğitimin tasfiyesidir gibi yorum ve açıklamalar yapmaya başladılar. Bu şekilde çıkacak kanunun böyle bir grup veya amaca yönelik olmadığı aşikârdır. Çünkü yapılan düzenleme tüm okul idarecilerini kapsamaktadır.Okul ve Kurum Müdürlerinin İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin teklifi, Müdür Yardımcılarının da Müdür inhası, İl Milli Eğitim Müdürü teklifi, Vali onayı ile dört yıllığına görevlendirilmesi ve bu dört yılsonunda hiçbir kazanılmış hak oluşturmadan sona erecek olması torba yasa teklifinde en çok konuşulacak konular arasındadır. Sınavlı atma öncesi uygulama ile bu yasa arasındaki en büyük fark, bu yasanın süre ile sınırlandırılmış olmasıdır. Aslında sınavlı okul müdürü atamaları ilk olarak 2000'li yılların başında yaşanmıştır. Daha önceden aynen yapılmak istenen gibi Okul Müdür ve Yardımcıları İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi ve Valinin ataması ile yapılmaktaydı. Geldiğimiz noktada, bir yerde geçmişe dönüş gibi görünse de, süre kısıtlamasının olması ve süre sonunda hiçbir kazanılmış hak iddiasının olmaması farkı oluşturmaktadır. Bu konunun da her zaman ve her işte olduğu gibi iyi ve kötü yönleri bulunmaktadır. Çıkacak olan kanunun doğru ve yanlış tarafları konusuna girmenin bizim işimiz olmadığını düşünüyorum. Çünkü o konu zaten kanunun çıkmasına müteakip Anayasa Mahkemesine gidecek, gereken inceleme ve değerlendirme sonucu doğru ve yanlışlığına karar verilecektir. Bizi ilgilendiren kısmı kanunla nelerin iyi, nelerin kötü olacağı kısmıdır. Kanunun böyle geçmesi halinde kesinlikle kıyamet kopmayacak, dünya yıkılmayacaktır. Ama işleyiş açısından oluşabilecek muhtemel olumlu, olumsuz sonuçları olacaktır. Geçmiş uygulamaların en can yakıcı sonucu birçok okul ve kurum müdürünün bir şekilde, bir okul ve kuruma atandıktan sonra okul ve kurumun bir parçası olup kurumdan ayrılamamalarıdır. Öyle ki 25-30 yıl aynı yerde görev yapan müdürleri eskiden çok rahat görebiliyorduk. Yeni kanunla da bir dört yıldan sonra, yine bir dört ve yine bir dört yıl daha aynı kurumda görevlendirilecek olurlarsa eski uygulama ile neredeyse hiç farkı olmayacaktır. Aynı okulda görevlendirilmede mutlaka bir üst sınır konulmalıdır. Zaten hâlihazırda okul müdürlüğü ve yardımcılığı, öğretmenlerimiz için bir kadrodan ziyade ek görev olarak tanımlanmaktadır. Yani görevlendirme olmanın çalışan açısından çok dezavantajının olacağını düşünmüyorum. Ama bir yerlere gelip yatmayı düşünenler için gerçekten büyük sıkıntılar doğuracaktır. Yatan ve gerektiği kadar verimli olmayan kişiler ile müdürler çalışmak istemeyecektir. Bu yönüyle görevlendirmede kalması olumlu bile olacaktır. Diğer taraftan ise belli okullar dışında özellikle varoş bölgelerde bulunan okullar için müdür ve müdür yardımcısı bulmak zordur. Bu okullara atanan idarecilerin geneli, kadro için tercih etmektedirler. Bu kanunla bu kurumlar hepten idarecisiz veya ehil olmayan kişilerin yönetimine kalma olasılığı artmaktadır. Ayrıca yapılacak görevlendirmelerin de sadece İl Milli Eğitim Müdürü ve Okul Müdürünün keyfiyetine bırakılmadan görevlendirilebilme yeterliliklerinin olması gerekmektedir. Aksi takdirde bir keyfiyet ve bunun bir baskı unsuru olarak kullanılması mümkündür. Aslında şuan itibariyle yaklaşık 10 yıldır uygulanan ve değişik düzenlemelerden geçmiş olan sınavlı atama ve rotasyon uygulaması belli bir düzene girmiştir. İşleyiş açısından da iyi bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Bu oluşturulacak düzenlemenin daha iyiyi getireceği noktasında bir netlik olmadığı gibi çok ciddi soru işaretlerini de barındırmaktadır. Bu sebeple Okul Müdür ve yardımcılarına dair olan kısımları yasadan çıkartarak düzenlemeyi yapmak belkide en doğrusu olacaktır. Ama illa ki yapılacak bir düzenleme olursa da yukarıda belirttiğimiz noktaların göz ardı edilmemesi eğitimimizin hayrına olacaktır. Yapılacak düzenlemelerin iyi değerlendirilerek yeni mağduriyetler doğurmaması dileğiyle.

 Yusuf UZANTI

[email protected]