MÜDÜRLÜK GÖREV SÜRESİ UZATILMAYANLAR

YENİDEN MÜDÜR OLARAK GÖREVLENDİRİLEBİLİR Mİ?

 

          Bilindiği gibi şu anda eğitim camiasında en çok tartışılan konulardan biri , belki de en önemlisi bulunduğu eğitim kurumunda 4 yılını dolduranların yapılan değerlendirmeler sonucu 75 puan altında puan verilen müdürlerin durumu.Tabii ki bu müdürlerimiz yazının başlığında sorduğumuz sorunun cevabını çok net olarak  biliyorlar.Ancak gerek toplumun ve gerekse de eğitim camiasının büyük bir kısmı bu görev süreleri uzatılmayan müdürlerimizin tekrar müdürlüğe müracaat haklarının olup olmadığını bilmemeleridir.

          Hemen belirtelim ki bu durumdaki eski müdürlerimize yönetmelikte yeniden görevlendirilmek için müracaatta bulunma hakkı tanınmıştır.Ancak bu hak bazı şartlara bağlanmıştır.Bu şartlar 10 Haziran 2014 tarihli MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARIYÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİNEİLİŞKİN YÖNETMELİKTE” çok net olarak ortaya konmuştur.

      10.Maddesinin 4.bendinde şu ibare mevcuttur. (4)” Yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan yeniden görevlendirilmek isteğinde bulunanlar, aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere, en son görev yaptıkları eğitim kurumlarında görevlendirilemez.”

        Bu maddeden de anlaşılacağı gibi görev süresi uzatılmayan müdürlerimizin halihazırda bulunduğu eğitim kurumlarında görevlendirilmek üzere müracaatta bulunma haklarının olmadığıdır.Ancak başka bir eğitim kurumuna  müracaatta bulunma haklarına sahiptirler.

        Yine ilgili yönetmeliğin 17,18,19,20,21 ve 22.maddelerinde de bu durumdaki müdürlerimizin durumlarından bahsedilmiş ve müracaatların tıpkı daha önce yöneticiliği olanlar ile ilk defa yöneticilik için(8 yılını öğretmenlikte geçirenler) başvuru şartlarında olduğu gibi EK-2 de yer alan puanla           (çok önemli ayrıntı buna dikkat:ek-2 de yer alan bilgide hizmet sürelerinin 8 yıldan fazla olan kısımları bakımından öngörülen puanların yarısı verilecektir.) üzerinden yapılacağıdır.Diğer yandan sözlü sınav şartının olduğu,sözlü sınavda başarılı olmak için 70 puan ve üzerinde puan alınması gerektiğidir.Sonunda Ek-2'de alınan puanın %50 ‘si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50 ‘sinin toplamının atama puanı oluşturduğunu bilmemiz gereken diğer önemli hususlardır.

Atama takvimini bir kez daha hatırlarsak:

 

İbrahim KAYA

Kamuajans.com/ÖZEL

 

Bu yazı/habere ait tüm haklar Kamuajans.com'a aittir. "Kamuajans.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.