Kamuajans.com - Okulların açılması ile beraber tereddüt yaşanılan durumlardan biri de, okulda öğretmenin kendi alan ve yan alanıyla birlikte toplam 30 saat ve daha üzeri ders  varken ve öğretmenin bu yönde de yazılı ya da sözlü talebi olmasına rağmen müdürün 21 saate kadar zorunlu diyerek 21 saatten daha fazla ders vermemesidir. Bu durum kimi zaman okul müdürleri tarafından bilinçli olarak öğretmenleri sırf mağdur etmek hatta ve hatta mobbing yapabilmek için kullanılabilmekteyken kimi zaman ise müdürün kulaktan dolma yâda sadece mevzuatın bir hususunu bilmesi ve yanlış yorumlamasından kaynaklı olarak  yaşanabilmektedir. Bu yanlış bilgi özellikle hem öğretmenleri hemde dolayısıyla öğrencileri mağdur etmektedir.Çünkü öğretmenin isteği varsa okul müdürü tarafından verilebilecek ders saati sayısı bilinen aksine 21 değil 30 saattir.

Bilindiği üzere öğretmenler normal müfredat kapsamında haftada 30 saate kadar derse girebilmektedir. Ne yazık ki okullarda mevcut ders saatlerinin öğretmenlere dağıtımında ise yanlışlıklar yapılabilmekte, mağduriyetler yaşanabilmektedir. Özellikle her okulun açılması ile birlikte olduğu gibi son günlerde de en çok aldığım soru ve sorunların başını ders saatlerinin öğretmenlere talepleri olmasına ve girebileceği kendi alanları olan dersler olmasına rağmen okul müdürleri tarafından öğretmenlere 21 saatten daha fazla dersin verilmemesi geliyor. Ayrıca birden fazla zümresi olan derslerin dağıtımında ise aynı sorun kendini göstermekte. Bazı idareciler kendisine yakın olan öğretmenlere sanki kendi malıymış gibi 30 saate kadar ders verirken kendisine yakın olmayan kaşını gözünü sevmediği öğretmenlere ise yanlış bildiği bilgilerle 21 saatten fazla ders vermemektedir.

Öğretmenler de diğer memurlar gibi 657 Sayılı devlet memurları kanunun 50.maddesindeki “Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılalacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır.” hükmü gereği kendi arasında yapılan yarışma usulü sınava girerek  aynı kanunun 36. Maddesinde tanımlanan Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına atamaları yapılır ve kadrolu devlet memurluğunun getirdiği mali ve özlük haklarını elde ederler. Böylece  kadrolu olarak atanan öğretmenler memur hukuku gereği kendi kurumundaki girebileceği dersleri okutma yükümlülüğünü de elde etmiş olurlar. Eğitim kurumunda(okulda) öğretmenin girebileceği ders saati bakımından da anayasının eşitlik ilkesi gereği tüm ilgili aynı branş öğretmenleri,diğer zümre öğretmenler ile birlikte bu hakka sahiptirler.

Bu bağlamda okullardaki kadrolu genel bilgi dersi öğretmenleri 16.12.2006 Tarih ve 26378 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararı uyarınca maaş karşılığı olarak 15 saat, zorunlu ek ders görevi olarak 6 saat ve isteğe bağlı ek ders olarak da 9 saat olmak üzere toplamda haftada 30 saat derse girebilmektedir.Şöyle ki;

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Ek ders görevi” başlıklı 6. maddesi 1. fıkra a bendindeki “Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan; Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir.” hükmü gereği 6 saat zorunlu ek ders verilebilir geriye kalan 9 saat ise istekleri doğrultusunda verilebilir.Burada “Zorunlu ek ders” ile “isteğe bağlı ek ders” kavramlarının ayrımına varmak istiyorum. Çünkü birçok okul idaresi “isteğe bağlı ek ders” in  “zorunlu ek ders”in öğretmenlere verildikten sonra kendi inisiyatiflerinde verilebileceğini düşünüyor fakat bu konuda yanılıyorlar. Şöyle ki;Okulda öğretmenin girebileceği 6 saatlik zorunlu ek ders varken öğretmenin isteğine bakılmaksızın okul yöneticisinin idari tasarufunda verilebilirken geri kalan öğretmenin girebileceği 9 saatlik ek ders saatinin öğretmenler tarafından üstlenilmesi ise öğretmenin tasarrufunda   isteğine bağlıdır.Yani okulda maaş karşılığı ders saatlerini üstlendikten sonra  öğretmenin girebileceği derslerden 6 saati okul müdürü tarafından zorunlu olarak verilebilir öğretmenin isteyip istememesine bakılmaksızın öğretmen verilen girebileceği alan olan 6 saat ek dersi almak zorundadır  fakat öğretmenlerin girebileceği derslerden geriye kalan 9 ek ders saatinin üstlenilmesinde ise müdürler öğretmenleri  ne alması için zorlayabilirler ne de onlara vermeme haklarına sahipler.Kısacası mevzuatta bahsi geçen haftada 21 ders saatinin içindeki 6 saatlik ek ders saat sayısının zorunluluğu okul müdürleri tarafından veriliyorsa öğretmenler tarafından alınmak zorunda olunması,geriye kalan haftalık 30 ders saati içindeki 21 saatten sonraki 9 saatlik ders saatinin isteğe bağlı olması yine öğretmenlerin talebi veya isteği varsa öğretmenler tarafından alınabilecek ders saati sayısıdır.

Bahsettiğim mevzuat maddelerine göre derslerin müdürlerin kendi keyiflerine göre değil bazı önemli hususlara dayanarak vermeleri gerektiğini görüyoruz.Bu kanun ve yasa olarak zorunludur.

Saygılar

Sedat DEGER
Eğitimci Yazar