Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni sene karşılanmadan önce vergilere ilişkin Yeniden Değerleme oranları belirlenmeye başladı.

Vergi, Harç, değerli kağıt gibi bürokrasiyi ilgilendiren konulara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğlerini yayımlandı.

Buna göre pasaport defteri 225 lira, kimlik değiştirme 37.50 lira, kayıp nedeniyle kimlik düzenlenmesi 75 lira, sürücü belgesi harcı 280 lira, motorlu araç tescil belgesi 250 lira, evlilik cüzdanı ise 200 liraya yükseldi.

ENGELLİ ARAÇLARINDA İSTİSNA 450 BİN 500 LİRAYA ÇIKTI
Engellilik derecesi yüzde 90 veya üzerinde olanların taşıt alımlarında istisna tutarı 330 bin 800 liradan 450 bin 500 liraya yükseltildi. Böylece yüzde 90 ve üzeri engeli olanlar 450 bin 500 liraya kadar olan araçları ÖTV'siz alabilecek.

Özel İletişim Vergisi için yeniden değerleme oranı yüzde 36.20 olarak tespit edildi. Buna göre mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde söz konusu maktu vergi tutarı 2022 yılı için 117 lira oldu.

YENİLENMİŞ TELEFONDA KDV YÜZDE 1
Yenilenmiş cep telefonu teslimlerinde KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

KDV'DE İADE KONUSU YAPILAMAYACAK SINIR YÜKSELDİ
2022 yılı için, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 25 bin 700 TL olarak belirlendi.


VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ'NDE YENİDEN DEĞERLEME ARTTI
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nde de değişiklikler yapıldı. Buna göre yeniden değerleme oranı yüzde 36.20 olarak belirlendi.

Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 455.635 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 911.830 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 10.491 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 10.491 TL olarak dikkate alınacaktır.


MTV ÖDEME TUTARLARI BELLİ OLDU
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerleme oranı yüzde 25 oldu.

EMLAK VERGİSİ'NDE YENİDEN DEĞERLEME

ORANI YÜZDE 18.10 OLDU
Emlak Vergisinde yeniden değerleme oranı olan yüzde 36.20'nin yarısının uygulanması yani yüzde 18.10 oranında artırılmasına karar verildi.


Harçlar Kanunu'nda yeniden değerleme oranı yüzde 36.20 olarak kaldı.