Ehliyet almak için başvuru yapan kursiyerlerin alması gereken ve MTSK kursu tarafından da verilmesi gereken zorunlu eğitim saatleri yönetmelikle belirlenmiştir. Hem direksiyon hem de teorik eğitim zorunlu süreleri ilk defa ehliyet alacak kursiyerler için geçerlidir.

Direksiyon eğitimi dersleri en geç 60 gün içinde tamamlanır. Dört sınav hakkını tamamladıktan sonra başarılı olamayanlardan mazereti olanlar bir defaya mahsus olmak üzere 5 gün içinde mazeretleri aynı modüle (ÖZEL MTSK ) işlenir. Yönetmeliğe göre teorik eğitimler sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlerin direksiyon eğitimi ders planlaması, sonuçların ilanından itibaren 5 gün içinde ÖZEL MTSK modülüne girilmesi gerekiyor.

Kursların belirlenen resmi rakamlara göre 2021 yılında vermeleri gereken direksiyon eğitimi süreleri sabittir ve şu şekildedir:

İlk defa ehliyet alacak kişiler için direksiyon eğitim saatleri;

A1 A2  ve B1 sınıfı ehliyetler için 12 saat
A sınıfı sertifikalar için 6 saat
B sınıfı sertifikalar için 14 saat
BE sınıfı sertifikalar için 6 saat
D1 sınıfı sertifikalar için 7 saat
D sınıfı sertifikalar için 14 saat
C1 sınıfı sertifikalar için 10 saat
C sınıfı sertifikalar için 20 saat
C1E, CE, D1E ve DE sınıfı sertifikalar için 6 saat
F sınıfı sertifikalar için 12 saat
M sınıfı sertifikalar için 12 saat olmalıdır.
Bu derslerin haricinde isterseniz ek direksiyon dersi alabilirsiniz ancak bu dersler için ek ücret ödemeniz gerekecektir.


 
Teorik Derslerin Eğitim Saatleri
Kursların teorik olarak vermesi gereken eğitimlerin süresiyse;

MEB'in Elit Sınıfı MEB'in Elit Sınıfı

Trafik ve çevre dersi 12 saat
İlk yardım dersi 8 saat
Araç tekniği dersi 6 saat
Trafik adabı dersi 6 saat olmalıdır.