İşyeri sahiplerinin, çalışanlarının sağlık kontrollerini yaptırmaları 6331 sayılı iş kanununa göre zorunlu kılınmıştır. Mobil sağlık taraması, OSGB firmaları tarafından verilen bir hizmettir. Sağlık çalışanları, mobil sağlık araçları ile kontrolün yapılacağı işyerine gelir ve periyodik olarak işyeri çalışanlarının sağlık durumlarını kontrol eder. Bunun için özel olarak tasarlanmış donanımlı mobil sağlık araçları kullanılır. Mobil sağlık taramaları; yeni işe girenler, işyeri değiştirenler, sağlık raporunun süresi dolanlar için yapılır. Bazı durumlarda herhangi bir sağlık problemi olmasa da bu taramanın yapılması gerekir. İşyerlerinin mobil sağlık hizmeti alabilmesi için İş Sağlık Müdürlükleri tarafından yetkilendirilmiş OSGB’lere başvurması gerekir. Bu hizmeti alan işyerlerinde daha verimli bir işgücü olur ve kayıplar en az seviyeye indirgenir.

Mobil Sağlık Hizmetleri Nelerdir?

OSGB firmalarının sunduğu mobil sağlık uygulamaları farklı olabilse de genel olarak hepsinde yapılan işlemler benzerdir.

Firmaların verdiği ana hizmetler kısaca aşağıda listelenmiştir:

 Biyokimya tahlilleri
 Akciğer grafisi
 İşitme sorunları için odyometri
 Aşı uygulamaları
 Solunum fonksiyon testleri
 Toksikoloji tahlilleri
 Laboratuvar tetkikleri
 Göz fonksiyon testi
 Röntgen gibi radyoloji çekimleri
 İş güvenliği için yapılan ortam ölçüm testleri

Mobil sağlık aracı tarafından sunulan pek çok donanım, bu testlerin kolayca gerçekleştirilmesini sağlar. Periyodik olarak gerçekleştirilen bu kontrollerde, yukarıdaki tetkikler tüm çalışanlara yapılır.

Testler sonucu elde edilen bulgular raporlanır ve iki nüsha şeklinde çıktısı alınır. Biri işletmeye diğeri ise işyeri hekimine verilir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işyerinde çalışan personeller için mobil sağlık hizmeti almak zorunludur. Bu tetkikler işyerleri dışında yapılırsa üretimde, işgücünde, iş veriminde düşüşler yaşanabilir. Bu yüzden mobil sağlık tarama aracı işyerine gelerek gerekli incelemeleri yapar. OSGB’lere bağlı çalışan sağlık personelleri bu araçlar içinde çalışarak sağlık kontrolü hizmeti verir.

Mobil sağlık tarama aracı yönetmeliği kararına göre sağlık kontrollerinin belli aralıklarla yapılması gerekir. Bu periyot belirlenirken firmanın hangi tehlike sınıfında olduğuna bakılır. 6331 sayılı iş kanunu kapsamında bu aralıklar net bir şekilde belirtilmiştir:

 Az tehlikeli sınıflar için her 5 yılda bir sağlık kontrolü yapılmalıdır.

 Tehlikeli sınıflar için her 3 yılda bir sağlık kontrolü yapılmalıdır.

 Çok tehlikeli sınıflar için her yılda bir sağlık kontrolü yapılmalıdır.

Mobil Sağlık Taramasının Sunduğu Avantajlar Nelerdir?

Mobil sağlık tarama hizmeti hem çalışanlara hem de işverenlere pek çok avantaj sağlamaktadır.

Bunlardan aşağıda kısaca bahsedilmiştir:

 Özellikle zaman ve işgücü konusunda tasarruf etmeyi sağlar. Gezgin İSG araçları sayesinde sağlık kontrolleri daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilir.

 Mobil sağlık uygulamalarında yapılan testlerin periyodik olarak zorunlu bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Bu sayede çalışanların işyerinden izin alıp kendi imkanları ile sağlık kontrollerini yaptırmalarına gerek yoktur.

 Bu testler sayesinde olası bir sağlık problemi erken tespit edilebilir ve müdahalede bulunulabilir. Zaman kaybı ve hastalıkla ilerleme yaşanmadan sağlık problemi çözülebilir.

 Çalışanların o işyerinde çalışmaya sağlık açısından uygun olup olmadıkları tespit edilebilir. İşe giriş sağlık raporunda çalışanın tüm sağlık bilgileri yer alır. Bu sayede çalışma koşullarına uygun değilse gerekli önlemlerin alınması sağlanır.

Mobil sağlık uygulamaları gezici araçlar kullanılarak işyerine gelir. Yukarıda sayılan avantajlar, işyerinin daha verimli olması açısından oldukça önemlidir. Ayrıca çalışanların daha sağlıklı bir şekilde işlerini yapabilmelerini de sağlar. İş sürekliliği ve verimliliğinin artması açısından mobil sağlık hizmeti önemli bir konumda durmaktadır.

Düzenli olarak çalışanların sağlık kontrollerini yaptırmak zorunlu olsa da bunun için mobil sağlık araçlarını tercih etmek zorunlu değildir. Ancak muayene olmak için çalışanların sağlık kurumlarına gitmesi; sıra beklemek, sorunların çıkması vb. gibi pek çok şeye neden olabilir. Bu da zaman kaybı anlamına gelir. İşgücü kaybı ve verimliliğin azalmasını önlemek için mobil sağlık uygulamaları daha avantajlıdır.

Mobil Sağlık Taraması Nasıl Yapılır?

İşverenlerin çalışanları için; işe alım, iş değiştirme, iş kazası, sağlık hastalığı vb. durumlarının oluşmaması için mobil sağlık taraması yaptırmaları gerekir. İşveren Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir OSGB firmasına başvurmalıdır. İşin devam edebilmesi için çalışanın ve işin niteliği ölçülür. Bunun için işyerinin hangi tehlike sınıfında yer aldığı ve belirlenen prosedürler dikkate alınır.

Gezici sağlık tarama aracı tetkik yapılacak işyerinde gerekli kontrolleri yapar. Belli durumlarda ve periyodik olarak gerçekleştirilen bu taramalar, farklı testlerden oluşur. Özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan işleri yapacak kişiler, sağlık raporu olmadan kesinlikle çalıştırılamaz. Mobil sağlık taramalarında, fizyolojik testler ve laboratuvar testleri yapılır. Tabii ki bu testlerin mobil araçta yapılabilirliği önemlidir. Eğer daha kapsamlı bir sağlık kontrolü gerekiyorsa, biri sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Bu sağlık kontrolleri sonucu riskli grupta yer alan kişiler varsa hemen tedavi sürecine başlanır. İşyerinde tekrar çalışabilmesi için sağlığına kavuşmasına yardımcı olunur.

İşyerinde çalışmak için gerek duyulan göz muayenesi, aşılar, kan ve idrar raporu, solunum fonksiyon testi gibi pek çok rapor oluşur. Eğer problemli bir durum olduğu tespit edilirse, işyeri ile iletişime geçilerek sağlığı tehdit eden etmenlerin kaldırılması talep edilir. Mobil sağlık aracı ne iş yapar sorusuna bu şekilde yanıt verilebilir. İşverenlerin hem işyeri hem de çalışan sağlığı açısından mobil sağlık hizmetini önemsemesi gerekir.

Mobil Sağlık Taramasının Amacı Nedir?

İş kanunu tarafından yapılması zorunlu kılınan sağlık kontrolleri, mobil sağlık araçları tarafından da gerçekleştirilebilir. Çalışanların daha sağlıklı ve uzun süreli çalışabilmesi açısından bu kontrollerin düzenli olarak yapılması gerekir. İşe girerken, iş değiştirirken vb. durumlarda sağlık raporu gereklidir. Bunları daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmek için mobil sağlık uygulamaları tercih edilebilir. Mobil sağlık aracı nedir ve ne iş yapar soruları, özellikle işverenler tarafından merak edilmektedir. Çünkü işyerindeki çalışanlarının yeterince iyi bir şekilde sağlık kontrollerinden geçmesi önemlidir. Mobil sağlık aracının verdiği hizmetler, sağlık raporu alabilmek açısından yeterlidir. Bu tetkikler sonucu elde edilen bulgular dosyalanarak işyerine teslim edilir. Eğer çalışanlarda önemli sağlık problemlerinin olduğu tespit edilirse, kontrol ve tedavi için sağlık kuruluşlarına gitmeleri önerilir. Mobil sağlık taramasının amacı genel olarak sağlık kontrollerini daha kolay ve hızlı bir hale getirmektir. Özellikle çalışanların sağlık kuruluşlarında vakit kaybetmesi ve kendi imkanları ile bu kontrolleri olmalarını önler.

Mobil sağlık taraması hizmeti veren yerler Bakanlık’tan onay almış OSGB firmalarıdır.

Yetkilendirilmemiş firmalardan bu hizmet alınamaz, alınsa da geçerli sayılmaz. O yüzden mobil sağlık hizmeti almak için firma seçimi yapmadan önce iyice araştırmak gerekir. OSGB firmasının verdiği mobil sağlık hizmetleri nelerdir, hangi koşullarda çalışır gibi konular hakkında bilgi alınmalıdır. AYA OSGB, mobil sağlık hizmeti alanında uzun süredir hizmet veren, yetkili ve profesyonel bir firmadır.

Böylece çalışanlarınızın sağlığı konusunda güvenle tercih edebilirsiniz. Kapsamlı mobil sağlık aracı ile farklı sağlık testleri yapabilir ve sağlık kuruluşuna gitme ihtiyacının ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Mobil sağlık taramasının avantajlarından maksimum seviyede yararlanmak ve uygun fiyata kaliteli sağlık hizmetleri almak için AYA OSGB ’ye hemen ulaşabilirsiniz.