Mobbing, İngilizce bir kavram.

TDK, bu kavramı şöyle açıklamış:

mobbing
isim, İngilizce mobbing
Bakınız bezdiri
Yukarıdaki açıklamada yer verilen yönlendirmeye uyuyoruz ve mobbing kavramına karşılık gelen bezdiri sözcüğüne bakıyoruz bir de:

bezdiri
isim
İş yerlerinde, okullarda vb. topluluklar içinde belirli bir kişiyi hedef alıp, çalışmalarını sistemli bir biçimde engelleyip huzursuz olmasına yol açarak yıldırma, dışlama, gözden düşürme.
Bu daha açıklayıcı oldu ve zihinlerde belirdi sanırım.

Pekala neden bu kavram üzerinde duruyoruz?

Malum Gaziantep’te bir öğretmenin intiharı, mobbingin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Öğretmenimizin sosyal medya üzerinde içinde bulunduğu durumu anlatan son paylaşımı, bu kanaatin ve mütalaanın oluşmasında en önemli etken olarak görülebilir. Yalnız unutmayınız ki mobbingten etkilenen birçok insanın, mobbingin etkisi altında ezilirken diğer insanların kayıtsızlığı, nemelazımcılığı ve duyarsızlığı yüzünden meydana gelen ortam ve çevrenin edilgenliğinden de bir o kadar etkilenerek kendilerini yalnızlık çukuruna attıklarını gözlemleyebiliriz. İnsanlar, yalın olması gerekirken karışık olan bir hayatın içinde, yaşamlarını zorlaştıran türlü davranış, hareket ve eylemlerin arasında yitirdikleri ruhlarını bedenlerine kastederek aramayı yeğliyorlar.

MEB, olay sosyal medyaya yansıyınca hemen idari soruşturma başlattı. Ama mobbingin telafisi mümkün olmayan sonuçları ortaya çıkmadan idarenin icra, ifa, hareket, eylem, idari işlem reaksiyonu gösterilmelidir. İş işten geçince yapılan icra, ifa, hareket, eylem, idari işlem bence yalnızca olası mobbinglerin önüne geçmede bir değer ve anlam kazanıyor. Bu da tartışmalı elbette... Halbuki mobbingin yani bezdirinin yani çileden çıkarmanın önü alınabilir. Bıçak gibi ardı arkası kesilebilir. Yeter ki istenilsin. Yeter ki bir yerden mobbinge savaş başlatılsın. Görün o zaman bu ardı arkası kesilmeyen, kimi zaman da can alabilen mobbing belası nasıl bıçak gibi kesiliyor?

1- Hukukun üstünlüğü devreye sokulacak.
2- Keyfi tutumlara, hareketlere, işlemlere göz açtırılmayacak. Tabii bunlara göz yumulursa keyfiyet alır başını gider. Sonra bir yer dikilir diğer yer patlar. Bir yerden sonra da dikiş falan tutmaz, haberiniz ola!
3- Yönetici konumunda olanların her türlü iş/işlemlerinde ölçüyü, dengeyi, orantılılığı koruyabilmesi için denetleyici ve gözetleyici konumunda olanların etkinliği çok önemli bir rol oynamaktadır.
4- Mobbing de kişinin bulunduğu konumu kötüye kullanmasıdır, onun için yönetici konumunda olanların kötülüklerine asla hoşgörü nazarında mukabele edilmemelidir. Yoksa ruhsuz yöneticiler, ruh taşıyan insanların beden sağlığına zarar teşkil eder.
5- İnsani değere sahip yüksek kişilikli insanlar arasından yöneticiler seçilmelidir.
6- Hukuku küçümseyip kendini büyüten insanları asla ama asla yöneticilik kadrolarında değerlendirmemek lazım. Çünkü bir müddet sonra bu kimseler, çevreyi ve ortamı kendilerine benzetmektedirler. Güven, barış ve huzur ortamı; yerini bunların tam zıttı kavramlara bırakıp bozuluyor. Bu bozulma da mobbingin önünü açıyor.

Unutulmamalıdır ki mobbing azmettiricidir. Hassas ruhları...
VE MOBBİNGE YÜZ VERİRSEN YÜZSÜZLEŞİR.

Not: Mobbing, kötü ruhların tatmin aracıdır. Bununla savaşılmalıdır. MOBBİNGE KARŞI SEFERBERLİK...

Saygılar...


Yusuf SEVİNGEN