Binlerce farklı konulara bakan Mahkemelerdeki iş yoğunluğu nedeniyle miras davalar yıllarca sürmekte; bu sırada mağdur olanlar arasında sonu cinayete varan KARDEŞ KAVGALARI yaşanmaktadır.  

Her yıl bundan dolayı yüzlerce cinayet işlenmektedir.  

Birkaç yıl önce Afyon Şuhut”daki gibi miras yüzünden 8 kişinin öldürüldüğü, son olarak da miras paylaşımı yüzünden Hatay Vali Yardımcısının annesini ve kardeşini öldürdüğü, ülkemizin her yerinde her gün miras yüzünden cinayetler işlenmeye devam ettiği görülmektedir. 

Bu konuda beş yıl, inceleme, araştırma ve anketler sonunda oluşturduğum “zorunlu adalet” adlı kitabımda da dile getirdiğim gibi halkımızın yüzde 42''si miras paylaşımı sırasında kırgınlıklar, kavgalar ve sorun yaşamakta, mağdur olanların bazıları da mahkemelerden ümit kestiği için sorunu kendi yöntemleriyle çözmekte ve kardeşlerini öldürmektedir. Aynı sorundan özellikle kırsal kesimlerdeki kadınlar da çok mağdur olmaktadır 

Bunu kökten çözecek tek yöntem, tek çözümü; ZORUNLU ADALETTİR.  Açılımı, tıpkı eğitimde olduğu gibi, miras paylaşma işini devletin otomatik olarak yapmasıdır. Bunun için Tapu- Kadastro bünyesinde kurulacak MİRAS KURUMU yalnızca bu konuyla ilgilenecektir. Alt yapısı burada olduğu için Tapu-Kadastro ve Miras Genel Müdürlüğü olarak yeni bir yapılanma oluşturulacaktır. Burada ilgililerden oluşacak bir MİRAS KURULU sorunu adil bir şekilde çözecektir. Miras Kurulunda; Kurum Yetkilisi Başkan, mahalli yönetim yetkilisi, meslek odaları yetkilisi, varislerden biri üye olarak görev yapacak. Kurul varis adedine göre hisseleri belirleyecek ve kura ile de, miras sahibini bulacaktır. 

Bir kişinin ölüm raporu Nüfus Müdürlüğüne geldikten sonra, adı geçenin kimlik bilgileri Miras Kurumuna göndertilecek. Burası, o kişinin alacağını-borcunu, tüm menkul ve gayrimenkulünü tespit edecek, varisler,  Kurulun huzurunda, ya kendileri paylaşacak, ya da miras kurulunun verdiği karara razı olacaktır. Anlaşmazlık olmadığı takdirde miraslar, yine Miras Kurumu bünyesinde kurulacak bir yapı olan MİRASBANK’ a aktarılacak, orada satıldıktan sonra da varislere paylaştırılacaktır. Aylar, yıllar süren davalar aynı anda, bir günde çözüme kavuşturulacaktır.  

Şu anda anlaşmazlıklarda tek mercii olan hukuk mahkemeleri, sadece içinden çıkılmayan, şahısla devlet veya devletlerarası miras gibi konularda görev yapacaktır. Böylelikle mahkemelerin iş yoğunluğu da çok büyük oranda azalacaktır.   

Sonuçta miras paylaşım işi bir günde bitecek, kavgalar, cinayetler ortadan kalkacaktır. Ayrıca kadınların mağduriyetleri de bitmiş olacaktır. Mevcut davalar da bu kurula havale edilecek ve onlar da kısa sürede sonuçlandırılacaktır. 

Yaptığım araştırtmalarda ; İsviçre, Almanya, Birleşik Krallık, İskandinav Ülkeleri ve Japonya  gibi çoğu gelişmiş ülkelerde miras işini takip eden çeşitli adlar altında  Miras Daireleri bulunmakta, ayrıca sadece miras işine bakan  miras mahkemeleri bulunmakta ve bizdeki gibi kavgalar, cinayetler işlenmemektedir.. 

Ayrıca anlaşmazlıktan dolayı ekilemeyen binlerce dönüm tarlalar, kullanılamayan taşınırlar-taşınmazlar da atıl durumdan kurtulacaktır. Bundan dolayı milli servet heba olmaktadır. Tarım Bakanlığı, Ziraat Odaları da zorunlu adalet teklifimizle ilgili duyarlılığı göstermelidir. 

İş, konunun muhatabı olan Hükümete, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve Adalet Bakanlığı ve TBMM’ye düşmektedir. Siyesi partiler vatandaşların bu sorununa eğilmek zorundadır. Buna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kuruluş yasasında bir değişikliğe gidilecek, yeniden yapılandırılacak,  Miras Kurumu alt yapının burada  olması nedeniyle , Tapu-Kadastro ve Miras Genel Müdürlüğü olarak yapılanması ve miras paylaşımı konusunda yetkilendirme görevi verilmesi ile ilgili yasa çıkarması gerekecektir       

Yeni cinayetler işlenmeden, yeni katliamlar yapılmadan, hemen yasal çalışma başlatılmalı, Hükümetin çıkaracağı hukuktaki düzenlemelere ilave edilmelidir.

Şemsettin CERAN
Eğitimci-Araştırmacı / YAZAR-ANKARA 
“Zorunlu Adalet “Kitabının YAZARI 
[email protected]