Kamuajans.com – Çalışanlar Dikkat! İşyerinde bunu yapmak işten atılma sebebi! Mesai saatinde konuşunca işinden atıldı. Bir bankanın vezne memuru mesai saatinde aynı işyerinin güvenlik görevliliğini yapan mesai arkadaşını sohbet amaçlı, çalıştığı bankonun içine alınca, işyeri kurallarına uymadığı gerekçesiyle tazminatsız işten atıldı.

Asgari ücrete gelen zam tahmini dudak uçuklattı ! Asgari ücrete gelen zam tahmini dudak uçuklattı !
Bankayı herhangi bir zarara uğratmayan vezne memuru olayın şaşkınlığı içinde işe iade davası açtı.

İşyerinde veznedar olarak çalıştığını vezne içinde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişiyle konuştuğu gerekçesiyle haksız olarak işine son verildiğini iddia etti.

MAHKEME TAZMİNATSIZ ATILMAYI HAKLI BULDU

Yerel (iş) Mahkeme, işyerinin çeşitli defalar ihtarda bulunmasına rağmen çalışanın işi ile ilgili bazı talimat ve kurallara uymamasını tazminatsız işten atılma sebebi saydı.

Vezne İşçisi kararı temyiz etti.

YARGITAY İŞTEN ATILMA GEÇERLİ DEDİ VE….

Yargıtay işyeri kurallarına uymama nedeniyle tazminatsız atılmayı ağır ve orantısız buldu.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararında, vezne görevlisi işyerini herhangi bir zarara uğratmadığı gibi konuştuğu kişi de işyeri güvenlik görevlisi diyerek tazminatsız feshi ağır ve orantısız buldu.

Ancak haklı olmasa bile geçerli bir fesih diyen Yüksek Mahkeme, çalışanın çeşitli defa ihtar yazılarına rağmen ve vezne çalışma kurallarına aykırı hareket ederek çalışmaya devam etmesi, vezneye bazı kimseleri aldığı da açık olduğundan işyeri feshi geçerli dedi.

Özetle, Çeşitli defalar ihtar edilmesine rağmen işyeri kurallarına uymayan Vezne görevlisinin çalıştığı işyerini herhangi bir zarara uğratmasa dahi, tazminatlarının ödenerek iş sözleşmesi feshedilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak : SGK Rehberi