Milli Eğitim Şûrasının Yasal Dayanağı Yok…

Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilatını düzenleyen 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu’nun 47. Maddesinde  Milli Eğitim Bakanlığındaki sürekli kurullarının başında  Milli Eğitim Şurası sayılmış “Milli Eğitim Şurası “ başlıklı 48. Maddesinde ise “Milli Eğitim Şurası, Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur. Gerekli görülen eğitim ve öğretim ile ilgili konuları tetkik etmek ve teklif niteliğinde kararlar almakla görevlidir.” şeklinde önemi ve görevi ele alınmıştı.


Sayın Ömer DİNÇER bakan olunca 2011 yılında  3797 Sayılı Kanun kaldırılıp yerine 652 Sayılı KHK getirildi. Bu KHK'nın da 29. maddesinde yukarıdaki   madde aynen yer aldı.


2018 yılında Cumhurbaşkanlığının 1 Numaralı Kararnamesiyle de Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatıya ilgili maddeler 652 Saylı KHK’dan kaldırıldı. Artık Tüm Bakanlıkların teşkilatı Bu Cumhurbaşkanlığı  kararnamesine göre. Lakin bu kararnamede Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatıyla ilgili maddelerde Milli Eğitim Şûrası yer almıyor. Yani Milli Eğitim Şurasının yasal dayanağı kalmadı. Diğer bir ifadeyle Şûra aslında kaldırıldı.
20. Milli Eğitim Şurasının toplanacağına ilişkin duyumlar aldığımda şaşırmıştım. Her ne kadar yönetmeliği halen dursa da Yasal Dayanağı olmayan bir Şuranın nasıl toplanacağı, ödeneklerin nereden harcanacağı, yapılacak idari işlemlerde yasaya uygunluk konusunda sıkıntı yaşanılacağı ilk aklıma gelenlerdi. 


Milli Eğitim Şuralarının yapılması gerektiğine inananlardanım. Hatta alınan kararların tavsiye değil uygulanması zorunlu kararlar olması gerektiğini düşünüyorum. 


Şayet Milli Eğitim Şuraları devam edecekse 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Milli Eğitim Şurasıyla ilgili bir madde eklenmesi yerinde olacaktır. Böylece, Bakanlığın en yüksek danışma kurulu olan Şûra,  yeniden bir yasal dayanağa kavuşacaktır.  

2022 ÖSYM Sınav Takviminde Güncelleme yapıldı 2022 ÖSYM Sınav Takviminde Güncelleme yapıldı

Doğan Ceylan