Kamuajans.com – Eğitim-Bir-Sen Denizli 1 No’lu Şube, ödül ve başarı belgeleri konusunda keyfi davranışlar sergileyen İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin bu uygulamasına mahkeme kararı ile dur dendiğini belirterek bir açıklama yayınladı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Revize mi Edilecek? Öğretmenlik Meslek Kanunu Revize mi Edilecek?
Yapılan açıklamada;

Keyfi uygulamaların hat safhaya çıktığı Denizli eğitiminde; hak ihlallerine ve keyfi uygulamaya mahkeme dur! dedi. Bir üyemizin üç başarı belgesi olmasına rağmen Yönetmeliğe aykırı davranılarak ödül için Valiliğe bildirilecek isim listesine keyfe keder alınmamasına karşı açmış olduğumuz dava, üyemizin lehine sonuçlanmış ve idarenin uygulamasının hukuka aykırı olduğu tescillenmiştir.

Ödül konusunda adalet, liyakat ve hakkaniyet olmadığını, kriterden ziyade keyfiyetin gözetildiğini, başarı kriterinin idareye yakın olmaktan mı geçtiğini daha önce kamuoyuyla paylaşmıştık.

Üyemizin hak gaspına karşı vermiş olduğumuz hukuki destek sonucunda kazanılan dava, yanlış ve keyfi uygulamaların adli yönüyle de gün yüzüne çıkmış olması önemli bir adım olmuş, bu konudaki haklılığımızı bir kez daha ortaya koymuştur.

Mahkeme kararı göstermiştir ki; ödül ve başarı konusunda her zaman sınıfta kalan Denizli’de, ne başarının takdir edilmesi ne de başarıyı teşvik edici bir hal alınamaması eğitim camiası içinde huzursuzluğu giderek arttırmakta; ödüllerin belli kriterlerden ziyade ulufe gibi dağıtılması idareye karşı olan güveni sarsmakta, hakkını aramak isteyeni de sonrasında gelebilecek yıldırma politikalarından dolayı susmaya mecbur bırakmaktadır. Bu tutum ve yaklaşım ise gerçek manada ödül olan eğitimcileri de töhmet altında bırakmaktadır.

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu konuda objektif kriterleri baz almalı, yanlıştan doğru çıkarmaya çalışmamalı, hakkı gaspedilen eğitim çalışanlarına hakkını teslim etme erdemliliğini gösterebilmeli, hakkıyla ödül alan eğitim çalışanlarını da töhmet altına almaktan kurtarmalıdır.
Konunun eğitim camiasında oluşturduğu huzursuzluğu Sayın Valimize de ileterek, bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirttik.