Kamuajans.com – İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) 9 uncu dönem il-ilçe temsilci seçimlerine ilişkin ilçe temsilci seçimlerinin 3 Nisan 2021, il temsilci seçimlerinin ise 12 Haziran 2021 tarihinde yapılmasına dair ilgi Makam Onayı ve 2021 yılı seçim takvimi ekte gönderilmiştir.

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardim Sandığı (ILKSAN) Genel Müdürlüğünden alınan ilgi yazıda; İLKSAN Ana Statüsünün 5 inci maddosinde sayılan organların teşekkül ettirilmesi amacıyla Temsilciler Kurulu Seçim Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesine göre ilçe temsilci seçimlerinin 2021 Nisan ayı, il temsilci seçimlerinin ise 2021 Haziran ayı içerisinde yapılması talep edilmektedir.

Bu çerçevede, İLKSAN 9 uncu dönem ilçe temsilei seçimlerinin 3 Nisan 2021, il temsilciliği seçimlerinin ise 12 llaziran 2021 tarihinde yapılmasını,

Olurlarınıza arz ederim.

Ömer INAN

Genel Müdür

OLUR Ziya SELCUK

Bakan

(2021 YILI)

Öğretmenler kontenjan sınırlaması olmadan kıdem alabilecek mi? Öğretmenler kontenjan sınırlaması olmadan kıdem alabilecek mi?

TARIH

İŞLEM SAHİBİ

AÇIKLAMA

10 ŞUBAT 2021

İLKSAN Genel Müdürlüğü

İlçe/İl Temsilcileri seçimleri hakkında bilgilendirme yazısı ile ekli form ve belgelerin il Milli Eğitim Müdürlüklerine iletilmesi

19 ŞUBAT 2021

Personel Genel Müdürlüğü İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

İLKSAN Üyelerine seçimin imza karşılığında duyurulmasının son günü (Okullarda Müdürler, Ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevlendirilecek bir Şube Müdürü, Bakanlık merkez teşkilatında ise Personel Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek bir şube müdürü aracılığı ile) Ilçe Temsilciligi ön adaylığı müracaatının son günü

15 MART 2021

Aday olacak üye

18 MART 2021

Il-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

-Adayların isimlerinin il Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirimi - Il Milli Eğitim Müdürlüklerince Değerlendirme Kurullarının kurulması

23 MART 2021

il Milli Eğitim Müdürlükleri

25 MART 2021

Il-Ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri

03 NİSAN 2021 CUMARTESİ

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

-Il Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirilen ön adaylardan Değerlendirme Kurulunca ön adayların tespiti ve 2 günlük itiraz süresi başlangıcı -Itiraz başvurularının sonuçlandırılması ve Kesin listelerin oluşturulması ve ilanı İLÇE TEMSİLCİLERİNİN

SEÇİMİ (İlçe Seçim Divan Kurulunun

oluşturulması) Seçilmesi kesinleşen İlçe Temsilcileri Listesinin Bakanlık ve ilksan Genel Müdürlüğüne gönderilmesi son günü. İlçe Temsilcilerine toplantının yeri, tarihi ve gündeminin imza karşılığı tebliği Aday Başvurularının yapılması

26 NİSAN 2021

Il Milli Eğitim Müdürlükleri

17 MAYIS 2021

il Milli Eğitim Müdürlükleri

Ilçe Temsilcileri

18-21 MAYIS 2021

24-25 MAYIS 2021

Il Milli Eğitim Müdürlükleri

Değerlendirme Kurulunca adayların tespiti ve itiraz başvurularının alınması