Bilindiği üzere İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürlerinin 2020 Yılı Yer Değiştirme Kılavuzu 28.04.2020 tarih ve 6635713 sayılı Bakanlık onayı ve Kamuajans.com – Personel Genel Müdürlüğü’nün 30.04.2020 tarih ve 6687451 sayılı yazısı ile yayınlanmış olup adı geçen kılavuzda “2020 yılında bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden Yönetmeliğin 30. maddesine göre mazereti bulunanların mazerete dayalı istekleri bu kılavuza ekli EK-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süre içerisinde Personel Genel Müdürlüğü’ne gönderilecektir.”(Yapılacak İşler ve Diğer Hususlar madde 1.6) ifadesine yer verilmiştir.

Ösym’nin Yaptığı Sınavlarda Görev Alan Meslektaşlarımızın Ücretleri Güncellenmelidir Ösym’nin Yaptığı Sınavlarda Görev Alan Meslektaşlarımızın Ücretleri Güncellenmelidir
 Adı geçen kılavuza dayanak olarak gösterilen kanun ve yönetmeliklerde mazerete dayalı yer değişikliği için bölge hizmetinin doldurulması gibi herhangi bir süre şartı bulunmazken 2020 Yılı Yer Değiştirme Kılavuzunda şube müdürlerinin mazerete dayalı yer değişikliği başvurusunda bulunup tercih işlemi yapabilmesi için bölge hizmetini doldurmuş olması şartı aranmaktadır.

Mazeret durumu (sağlık, aile birliği) kişilerin isteklerine bağlı olarak ortaya çıkan bir durum olmamakla birlikte bölge hizmetini doldurmamış kişilerin mazerete dayalı yer değişikliği taleplerinin alınmaması ya da taleplerin değerlendirilmemesi bu kişilerin mağduriyetine sebep olmaktadır. Bu durum hem anılan kılavuzun dayanağı olduğu ifade edilen kanun ve yönetmeliklere hem de Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı bu tür uygulamalar ile bir yandan bazı mağduriyetleri giderirken diğer taraftan yeni mağduriyetlere sebep olmaktadır. Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK’tan ve bakanlığımız yetkililerinden beklentimiz; çalıştığı yerde bölge hizmetini tamamlamış olup olmadığına bakılmaksızın kanuni mazereti olan tüm şube müdürlerinin mazerete bağlı yer değişikliği taleplerinin topluca değerlendirilmesidir.