MHP Siyasi Etik Kurulu Başkanlığınca hazırlanan teklif, Cumhurbaşkanından kamuda yeni göreve başlayan personele kadar tüm kamu çalışanlarının uyması gereken etik davranış ilkelerini kapsıyor.

MHP, Cumhurbaşkanından kamuda yeni göreve başlayan personele kadar, tüm kamu çalışanlarının uyması gereken etik davranış ilkelerini içine alan kanun teklifi hazırladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından oluşturulan MHP Siyasi Etik Kurulu Başkanlığınca hazırlanan, "Türkiye Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunların Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi"ne ilişkin çalışma tamamlandı.

Bahçeli'ye sunulan teklifin, MHP grubu tarafından bu ay içerisinde TBMM'ye sunulması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, O Müdürü Görevden Aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, O Müdürü Görevden Aldı

"Türkiye Etik Kurulu" oluşturulmasını öngören teklifle, mevcut Kamu Görevlileri Etik Kanunu'nun kapsamı genişliyor. Yasama alanında "siyasi etik", yargı alanında "yargısal etik" ve idare alanında da "kamusal etik" kuralları belirleniyor.


Teklifte etik davranış ilkeleri, "hukuka saygı, dürüstlük, tarafsızlık, bağımsızlık, eşitlik, liyakat, hesap verebilirlik, şeffaflık, liderlik, çıkar çatışması ve saygı" başlıkları altında sıralanıyor.

- "Kurul, resen inceleme başlatabilecek"

Teklife göre Kurul, yasama, yürütme ve yargı görevlileri ile diğer tüm kamu görevlilerinin mal bildiriminde bulunması zorunluluğu çerçevesinde gerektiğinde resen inceleme başlatabilecek.

Hediye konusunda ise kamu yöneticileri mevcut mevzuat hükümlerine göre hediye alabilecek ancak bu hediyelerin listesini, istenilmesi halinde Kurula sunacak.

-"Ahlaki yozlaşmanın önlenmesine katkı sağlayacak"


MHP Siyasi Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Şahin, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada teklifin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uygun hazırlandığını belirtti. Şahin, teklifle tüm kamu yönetimine ilişkin ortak etik ilkelerinin belirlenmesi, uygulamaların izlenmesi ve geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Çalışmanın, "ahlaki yozlaşmanın önlenmesi ve temiz siyaset alt yapısının temeli olan etik ilke ve davranışların yerleştirilmesine katkı sağlayacağını" vurgulayan Prof. Dr. Şahin, "Türk hukuk mevzuatında önemli bir boşluk içeren etik alanı, bu kanun teklifinde bütünlük anlayışı içerisinde yeniden düzenlendi." dedi.

Teklifle Türkiye Etik Kurulu'nun oluşturulacağının altını çizen Prof. Dr. Şahin, "Cumhurbaşkanından göreve yeni başlayan bir devlet personeline kadar tüm kamu alanını kapsayan etik davranış ilkelerine ilişkin faaliyette bulunacak. Kurul, yasama ve yürütme organlarından bağımsız olacak. Yolsuzluktan iftiraya kadar çeşitli konularda resen inceleme başlatabilecek." diye konuştu.


Prof. Dr. Şahin, mevcut Kamu Görevlileri Etik Kanunu'nun tüm kamu görevlilerinin uyması gereken ortak etik ilkeleri belirlemediğine ve siyasi, yargısal etik alanları kapsamadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Teklifimizdeki kurul ise yürütmenin başı Cumhurbaşkanı dahil, yasamanın başı Meclis Başkanı, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay başkanları ve üyeleri gibi yargının tüm üst düzey yöneticilerini, Devlet Denetleme ve Milli Güvenlik Kurulu başkan ve üyelerini, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarını, vali, büyükşehir belediye başkanı, YÖK ve ÖSYM başkanı gibi yani ek göstergesi 6400 ve üzeri olan tüm kamu yöneticilerini içeriyor."