27/4 Dönemi ve Yasama Yılı 7/47495 Esas Numaralı 23 Haziran 2021 tarihli Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Sorunlarına İlişkin Soru Önergesi CHP Zonguldak Milletvekili ÜNAL DEMİRTAŞ tarafından TBMM'ne sunuldu.

Tarım, Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze kadar ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesinde yer tutan en önemli sektörlerden birisidir. Tarım sektörü, gıda ihtiyacının karşılanmasından, milli gelir ve istihdama sunduğu katkılara kadar geniş bir yelpaze hayatımızın her alanında yer almaktadır.

Ülkemizdeki tarım alanlarında, yüzbinlerce işçi, alınteri dökmektedir. Gıda temini açısından son derece önemli olan tarım işçiliği ülkemizde maalesef insanlık dışı koşullarda yapılmaktadır. Kayıtdışı çalışmanın çok yüksek olduğu tarım işçiliğinde yılın belli dönemlerinde, genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri başta olmak üzere ülkemizin her bölgesinden, tarımsal faaliyet alanlarına bir göç yaşanmaktadır.

Mevsimlik gezici tarım işçileri için çalışma alanları, çalışma koşulları ve çalışma süreleri bakımından tam bir kuralsızlık hakimdir. Tarım işçileri, kayıtdışı olarak sosyal güvenceden yoksun bir şekilde, kötü ulaşım ve barınma koşullarında, bütün aile fertleri ile birlikte, haftanın 7 günü, uzun saatler boyunca, düşük ücretlerle, sendikal hak ve özgürlüklerinden yoksun şekilde çalışmaktadırlar.

Asgari ücret sonrası Bakan Bilgin'den açıklama: İlk sırada sözleşmeliler var Asgari ücret sonrası Bakan Bilgin'den açıklama: İlk sırada sözleşmeliler var

Sektördeki işçiler, kayıtdışı çalışmaları nedeniyle iş kazaları ve meslek hastalıkları ile işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri bakımından en korumasız ve en savunmasız gruplardan biridir. Öte yandan mevsimlik gezici tarım işçiliğinde kadın ve çocuk işçiliği de yaygındır. Bu nedenle çocukların eğitimleri konusunda da önemli sorunlar yaşanmaktadır. Bunun yanında, kötü yaşam koşulları nedeniyle önemli sağlık sorunlarının yaşandığı bu sektörde, sorunlar COVID-19 süreci ile birlikte daha da zorlaşmıştır.

Bu nedenle insanlık dışı koşullarda yaşam mücadelesi veren tarım işçilerinin sorunlarının çözülmesi için acilen adım atılmalıdır.

1- Ülkemizde, önergenin cevaplandığı tarih itibariyle mevsimlik gezici tarım işçisi sayısı ne kadardır?

2- Ülkemizde, önergenin cevaplandığı tarih itibariyle, kayıtdışı çalışan mevsimlik gezici tarım işçisi sayısı ne kadardır? Kayıtdışı çalışan işçi sayısının tespit edilmesi konusunda Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?

3- Tarım alanındaki kayıtdışı çalışmanın önlenmesi ve mevsimlik gezici tarım işçilerinin ücret, çalışma koşulları ve süreleri, iş kazaları ve işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri anlamında hukuki ve ekonomik güvenceye sahip olabilmeleri için Bakanlığınız tarafından yıllardır somut bir adım atılmamasının nedeni nedir?

SORU ÖNERGESİ