Kamuajans.com – Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında pandemi nedeniyle meslek derslerinin uzaktan eğitim yoluyla erilmesinde grup oluşturulup oluşturulmayacağı ya da grupların birleştirilip birleştirilemeyeceği hususunda tereddüt yaşandığının anlaşılması nedeniyle konuya açıklık getirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Ali Yalçın'dan 'kadrolu öğretmen' açıklaması Ali Yalçın'dan 'kadrolu öğretmen' açıklaması

Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi metsim şartlarının da etkisiyle Ülkemizde de artış gösteren Covid-19 salgmni sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan karar gereği, resmi ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarındaki tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Kasım 2020 - 04 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği ilgi (d) yazı ile duyurulmuştur.

ilgi (e) yazıda ise, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenci/çırak öğrencilerden: ilgi () yazı doğrultusunda "Milli Eğitim Bakanlığı İşletmelerde Mesleki Eğitim Staj Sözleşmesi" bulunan ve işletmclerde beceri eğitimine giden mesleki eğitim merkezine kayıtlı çırak öğrenciler ile 12. sınıf öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim staj uygulamalarına, işletmenin talebi ve öğrenci çırak öğrenci velisinin izni ile Covid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafindan alınması şartıyla 30 Kasım 2020 tarihinden itibaren devam etmeleri uygun görüldügü açıklanmıştır.

ilgi (a) Yöneticliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında alan dal derslerine ilişkin ders yükünün, haftalık ders çizelgesine göre her bir sınıfta okutulan ders miktarının grup sayısı ile çarpımı sonucunda bulunacağı ve her şubede 4'ten fazla grup oluşturulamayacağı belirtilerek grupların ne şekilde oluşturulacagı. İlgi (b) Yönetmeligin 88 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde de; İşletmelerde meslek eğitimi ders görevine esas olacak azami haftalık ders yükünün ne şekilde belirleneceği açıklanarak. grup sayısının belirlenmesinde ilgi (a) Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Söz konusu mevzuat hükümlerine göre, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında eğitim ve öğretimi yapılan alan ve dalların haftalık ders çizelgelerinde tüm sınıflar düzeyinde yer alan meslek dersler (ilgi (c) yazıda belirtildiği üzere, Harita-Tapu-Kadastro alanında okutulan hukuk ile ilgili dersler hariç) ile herhangi bir nedenle işletmelerde beceri eğitimine gidemeyen öğrencilerin işletmelerde meslek eğitimi dersinin teorik/bilişsel kazanımları normal eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitimde de gruplara ayrılarak işlenebileceği değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Kemal Varin NUMANOĞLU

Bakan a. Genel Müdür