EĞİTİM ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ MERSİN YEREL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI BİLGİ NOTU


Tarih:04Nisan 2018 /10:30
Yer:Mersin HiltonSA


Projeler Hakkında Bilgi:
Suriye krizi sonrasında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi arasında sağlanan mutabakat neticesinde, AB mali imkanlarının Suriyelere yönelik projelerde kullanımı sağlandı. Bu çerçevede Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere yönelik yatırım ve destekleme projeleri hayata geçirilmeye başlandı.
Projeler Avrupa Birliği’nin desteği ve Başbakanlık AFAD koordinasyonunda Türkiye’deki Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere (GKAS) Yönelik Yardım Programı (FRIT) ve AB Güven Fonu (MADAD) kapsamında uygulanmaktadır.
Toplam fon büyüklüğü 475 milyon Euro olan projeler ile 19 ilde 215 eğitim tesisi inşa edilmesi planlanmaktadır.  Yapılacak eğitim tesislerinin 60 adedi prefabrik  (Çelik Konstrüksiyon) ve 155 tanesi ise betonarmedir. 
Toplam 475 Milyon Avroluk bütçenin; 
Kalan 150 Milyon Avroluk bütçe ise Dünya Bankası aracılığıyla Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında kullanılacaktır. Bu projede ise 56 betonarme eğitim tesisi inşası gerçekleşecektir. 
Her iki projede de eğitim yapılarının inşasının yanında tüm tefrişat ve kaliteli bir eğitim için gerekli donanımlar da temin edilecektir. 
Tüm projeler Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanmaktadır.
Projelerin tamamlanması ile beraber 215 eğitim tesisinde yaklaşık 153.000 öğrencilik kapasite oluşturulacaktır. 
Yapılacak 215 okulun 13 tanesi Mersin ilimizde yer almaktadır. Bu okulların9 tanesi betonarme ve 4 tanesi prefabrik olarak inşa edilecektir. Tüm bu eğitim yapıları ile Mersin’de yaklaşık 9.240 öğrencilik ek kapasite oluşturmak hedeflenmektedir.Bu süreçte Mersin’in proje kapsamında alacağı yatırım yaklaşık 113 Milyon Liradır.