Memurun %2,5 refah payı sahipsiz kaldı! Meclis'te görüşmeleri süren kanun teklifi için memur sendikalarından ses çıkmadı. Süre ise bugün doluyor. Değişiklik gerçekleşmez ise memurlar enflasyon farkını erken almış gibi olacaklar. İşte detaylar...

Metal işçilerinin dün toplu sözleşme ile aldıkları ve yaklaşık %65'e yaklaşan zam sonrası gözler en düşük toplu sözleşme zammını alan memurlar için %2,5'lik artış oranına çevrildi.

Meclis'te görüşmeleri devam eden ve memurlar için yüzde 2,5'lik artışı da içeren kanun teklifinde enflasyon farkı ödemesinin bu yılın ilk 6 ayı için toplu sözleşme metnindeki hali ile %5 olarak kalması için çağrıda bulunmuştuk. Fakat memur sendikaları ve Meclis'te bunu dillendiren olmadı. Kanun değişikliği bugün Meclis'te görüşülecek.

REHAF PAYINA DÖNÜŞSÜN

Şayet Ocak zam oranı yüzde 7,5'e yükseltilip enflasyon farkı ödemesi %5'ten itibaren yapılırsa yüzde 2,5'lik zam refah payı olacak. Fakat şu anda Meclis'te yer alan hali ile kanunlaşırsa memurlar için enflasyon farkı hesabı %7,5'in üstü olacak. Yani memurlar Temmuz ayında alacağı muhtemel enflasyon farkını erken bir şekilde Ocak ayında almış olacaklar.

MEB'den yeni düzenleme! Hangi sürpriz alandaki boşluklara atama müjdesi verildi ? MEB'den yeni düzenleme! Hangi sürpriz alandaki boşluklara atama müjdesi verildi ?

SENDİKALAR SESSİZ

Buradan çağrımızı yeniliyoruz. Meclis'te görüşülen ve %2,5'lik zam içeren kanun metninden toplu sözleşme metnindeki 8. maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki değişiklik teklifinin çıkartılması ile memurlara %2,5'lik refah payı sağlanmış olacaktır. Aksi ise enflasyon farkının erken ödenmesi olacak. Bu konuda memur sendikalarından Meclis'e çağrı yapmalarını ve bir önerge ile ilgili maddenin metinden çıkartılmasını milyonlarca memur bekliyor. Böylece memurlara %2,5'lik refah payı verilmiş olacak.

İlgili haberimiz ve detayları şu şekildeydi;

Memur zammında ince hesaplar bitmedi. Refah payı değil enflasyon farkının erken ödenmesi söz konusu olacak. Meclis'e ve memur sendikalarına çağrıda bulunuyoruz. Yüzde 2,5'lik zammı refah payına çevirin!

Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş katsayılarına dair Genelgeyi dün yayımladı.

Memur maaşları için aylık katsayı 0,229979, taban aylık katsayısı 0,359963, yan ödeme katsayısı ise 0,072934 oldu. Yüzde 2,5'luk refah payı zammı ise TBMM'den geçmediği için maaş katsayılarına yansıtılmadı.

YÜZDE 2,5 ZAM İÇİN MECLİS BEKLENECEK

"Diğer taraftan, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında 1/1/ 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 2,5 oranında ilave artış yapılacağı açıklanmıştır. Söz konusu artışa ilişkin Kanun Teklifinin görüşmelerine Türkiye Büyük Millet Meclisinde başlanacak olup, Teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmesi halinde Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip 1/1/2022-30/6/2022 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile ortalama ücret toplamı üst sınırı söz konusu artışı da yansıtacak şekilde Bakanlığımızca yeniden belirlenerek duyurulacaktır." denildi.

Genelge ile ücetlerin enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 27,9 oranında artırıldığı görüldü. Yüzde 2,5'lik zam ise Meclis'ten yasalaştıktan sonra ilave edilecek.

2,5 ZAM REFAH PAYI DEĞİL

Memurlar için Meclis'te olan ve görüşülecek olan yüzde 2,5'lik zam bu haliyle kanunlaşması halinde malesef refah payı olamayacak. Meclis'teki düzenlemeye göre Ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme artışı yüzde 7,5'e çıkartılıyor. Meclis'te yer alan kanun teklifinde yılın ilk altı aylık diliminde enflasyon farkı için de geçerli olacak olan rakam yüzde 5'ten yüzde 7,5'e çıkartılıyor. Böylece yılın ilk yarısı için yüzde 7,5'i aşan kısmı için memurlar enflasyon farkı alacaklar.

Bu yıl enflasyonda ekonomistlerin en az yüzde 30 beklentisi hakim. Memurlar için % 2,5'lik artış zaten yılın ilk altı ayı için yüzde 5'i geçecek enflasyon ile yılın ikinci yarısı olan temmuz ayında enflasyon farkı olarak verilecekti.

MEMURA REFAH PAYINA DÖNÜŞTÜRÜLSÜN

Bir yerde temmuz ayında verilecek zam öne çekilmiş oldu. Fakat bu düzenlemeyi yani % 2,5'lik zam düzenlemesini refah payı haline getirmek mümkün. Meclis'teki yasa tasarısında yer alan düzenlemede enflasyon farkı ödemesinin yüzde 5'i aşan kısmı yüzde 7,5 olarak değiştiriliyor. Bu metin kanundan çıkartılır ise eski hüküm geçerli olacak ve memurlar için yılın ilk yarısında yüzde 5'i aşan enflasyon için fark ödemesi yapılmış olacak.

Memur zammının her ne kadar çok düşük bir rakam da olsa yüzde 2,5'lik farkın refah payına dönüşmesi için bu değişikliğin yapılması yani kanun tasarısındaki metinden son bölüm olan toplu sözleşme metnindeki 8. maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki değişiklik teklifinin çıkartılması ile memurlara %2,5'lik refah payı sağlanmış olacaktır.

Toplu sözleşmede yer alan enflasyon farkı ödemesi maddesi şu şekilde;

Meclis'te bulunan kanun teklifi ise şöyle;

Meclis'te bulunan kanun teklifinden son cümlesi olan 'Aynı bölümün 8. maddesinin birinci fıkarsının (b) bendinde yer alan %5 oranı %7,5 olarak uygulanır' metin kanun tasarısından bir önerge ile çıkartılması ile memurlar için enflasyon farkı ödemesi yüzde 5'i aşan kısım için yapılacaktır.

Böylece Ocak ayı zam oranı yüzde 7,5'e çıkmış olacak fakat enflasyon farkı ödemesi yüzde 5'i aşan kısmı için yapılacaktır. Böylelikle yüzde 2,5'lik zam refah payı haline dönüşecektir.

OCAK 2022 ZAM GENELGESİ AÇIKLANDI

Memur ve memur emeklilerin beklediği 2022 yılının ilk yarısına ilişkin zamların yer aldığı genelge yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasını taşıyan genelgede memur maaşlarına uygulanacak katsayılarla ilgili bilgilere yer verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, memurların 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak ücret artışları konusundaki iki sayfalık genelgesi şöyle:

memurpostası.com