Kamuajans.com – Memur hakkında üst öğrenim tamamlamasından dolayı intibak işlemi yapılırken, kazanılmış hak aylık seviyesi, emsalinin ulaşabileceği seviyeyi aşamamaktadır.

Memurun askerde geçirmiş olduğu sürelerin tamamı kazanılmış hak aylık seviyesinin belirlenmesinde hesaba katılırken, emsale göre yapılan intibak işleminde askerlik süresinin etkisi farklılık gösterebilmektedir.Üst öğrenim nedeniyle intibak

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-12-d maddesinde yer alan düzenlemeye göre; memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları seviyeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilmektedirler.

Bu kapsamda, memur hakkında yapılan intibak işleminde; memurun bitirdiği üst öğrenimin aynısına hiç ara vermeden başlayan ve normal süresinde bitirerek memuriyete giren kişi emsal personel olmakta ve memurun üst öğrenime başlangıç seviyesi ile hizmet süresine (askerlik süresi dahil) göre ulaşabileceği yeni seviye ise en çok emsali olan personelin intibak tarihi itibariyle ulaşmış olduğu seviye kadar olabilmektedir.

İntibak işleminde memurun askerlik durumu

Devlet memurlarının askerlikte geçirmiş oldukları süreler memuriyette geçmiş sayılmakta ve kazanılmış hak aylık seviyelerinin belirlenmesinde değerlendirilmektedir.

Askerliğini yapmış olan memur hakkında, üst öğrenim tamamlaması nedeniyle intibak işlemi yapılırken; memurun önceki öğrenim seviyesinden memur ile birlikte mezun olup eğitime hiç ara vermeden (memurun sonradan bitirdiği) üst öğrenimi de normal süresinde tamamlayarak memuriyete giren kişi emsal alınarak hesaplama yapılmaktadır.

Yapılan hesaplamada, memurun bitirdiği üst öğrenimin giriş derece / kademesine, memuriyette geçirdiği ve geçirmiş sayıldığı hizmet süreleri (askerliğini yapmış ise askerlik süresi de dahil) her yıl için bir kademe ve her üç yıl için bir derece olacak şekilde ilave edilmekte, ancak ulaşılabilecek seviye, intibak tarihinde emsal personelin bulunduğu seviyeyi geçememektedir.

İntibak sonucunda memurun ulaşabileceği seviye emsal personelin ulaşmış olduğu seviyeyi geçemeyeceğinden, askerlik hizmeti süresi de emsali geçme sonucunu doğurmamaktadır. Bu nedenle, askerlik sürem değerlendirilmedi düşüncesine kapılan bazı memurlara da rastlanabilmektedir.

Örneğin;

2013 yılında liseyi bitiren kişi aynı yıl 1 Temmuz 2013 tarihinde 13/3 seviyesinden memuriyete girmiş, memuriyette iken 1 yıl süreyle askerlik yaparak görevine geri dönmüş, 2019 yılında memuriyet başlangıç seviyesi 9/1 olan fakülteden mezun olmuştur.

-Bu memurun, 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle; 5 yıl 1 ay memuriyet hizmeti ve 1 yıl askerlik süresi vardır ve normal şartlarda bu süreler karşılığında 2 derece terfi etmiş olması gerekir.

-Bu memurun emsali olan personel 2017 yılında fakülte bitirip aynı yıl 9/1’den memuriyete başlayan kişi olacak ve (2 yıl hizmet sonrası) 1 Ağustos 2019 itibariyle 9/3 seviyesine ulaşmış olacaktır.

-Bu memur, intibak neticesinde emsalini geçemeyecek olup, lisan mezunu olmasına ve 6 yıl 1 ay hizmeti olmasına rağmen, 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle ancak 9/3’e yükselebilecektir.


Memurunyeri