Kamuajans.com – Devlet memurları, bazı yakınları öldüğünde, talep etmeleri halinde 7 güne kadar mazeret izni kullanabiliyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen yakınlarından birisinin ölümü halinde memurun mazeret izni kullanması mümkün olabilirken, bu izin hakkından ne zamana kadar yararlanılabileceği konusunda ise tereddüt yaşanabilmektedir.

Ölüm mazeretine bağlı izni

Devlet memurlarına, bazı mazeretlerinden dolayı izin kullanma hakkı da tanınmış bulunmaktadır. Memurun mazeret izni kullanmasına imkan veren mazeretlerden birisi de, memurun bazı yakınlarının ölmesi halidir.

Ölüm olayına bağlı mazeret izninin, memur tarafından talep edilmesi halinde verilmesi zorunludur.

Kanundaki belirlemeye göre;

**Eşi ölen memura isteği üzerine 7 güne kadar mazeret izni verilir.

**Çocuğu ölen memura isteği üzerine 7 güne kadar mazeret izni verilir.

**Annesi, babası veya kardeşi ölen memura isteği üzerine 7 güne kadar mazeret izni verilir.

**Eşinin annesi, babası veya kardeşi ölen memura isteği üzerine 7 güne kadar mazeret izni verilir.

Öte yandan; dedesinin, ninesinin, amcasının, dayısının, halasının ve teyzesinin ölümü nedeniyle memura ölüme bağlı mazeret izni verilmesi söz konusu olamamaktadır.

Ölüm olayına bağlı mazeret iznine hak kazanma ve kullanma

Ölüm olayına bağlı mazeret iznine, memurun ölüm mazereti kapsamındaki yakınının (bir veya birden fazla yakınının) ölüm olayının gerçekleşmesiyle birlikte hak kazanılmaktadır.

Bu itibarla, ölüm olayına bağlı mazeret izini kullanılabilecek 7 günlük sürenin başlangıç tarihi olarak da ölüm olayının gerçekleştiği tarih alınmaktadır. Konuyla ilgili olarak Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen görüşler de bu yöndedir. Görüşü için tıklayınız ...

Ölüm olayından itibaren 7 gün geçtikten sonra, yakınının ölümünden dolayı mazeret izni kullanması mümkün olmayacaktır. Öte yandan, ölüm olayından itibaren örneğin 4 gün geçmişse, bu ölüm olayı nedeniyle memur en çok 3 gün süreyle mazeret izni kullanabilecektir.

Ayrıca, memurun birden fazla yakınının aynı gün ölmesi durumunda, her ölüm olayı için ayrı ayrı 7 gün süreli mazeret izini verilmemektedir. Ancak, örneğin 2 gün arayla iki yakınını kaybeden memur, isterse bu olaylardan dolayı toplam 9 gün süreyle mazeret izni kullanabilecektir.

Memurunyeri