Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan imzasıyla yayınlanan genelgede "Aylık katsayı 0,179797, memuriyet taban aylığı 2,814188, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zammı ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı 0,057019 oldu. Sözleşmeli personelin ücret tavanı 9.840 TL oldu. Vize edilen sözleşmeli personelin ücretleri yüzde 8,45 oranında artırılacak" denildi. Genelge ile kıdem tazminatı tavanı 8 bin 284 lira olarak belirlenirken, birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürünün maaşı 7 bin 789 lira olarak açıklandı.