Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ-11.01.2020

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ-11.01.2020

Kamuajans.com – Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 11 Ocak 2020 tarihli ve 31005 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:<br />

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ<br />

<br />

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.2.1.B-2 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “ç) Kalıtsal hemoglobinopati tanı ve tedavi merkezlerinde yapılan SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan, L103130 kod numaralı “Hemoglobin varyant analizi (Agar jel)”, L103140 kod numaralı “Hemoglobin varyant analizi (Elektroforez)” ve L103150 kod numaralı “Hemoglobin varyant analizi (HPLC)” işlemleri,”<br />

<br />

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2.4.1.B-2 numaralı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.<br />

<br />

“(5) Ortodontik tedavi uygulanan kişilere ait faturaların ödemeleri SUT eki EK-2/Ç-3 Listesinde yer alan formlar üzerinden her bir aşama tamamlandığında bedelleri ödenir.”<br />

<br />

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2.6.1.A numaralı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “yol gideri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “tedavinin yapılabildiği” ibaresi eklenmiştir.<br />

<br />

MADDE 4 – Aynı Tebliğ eki “Ayaktan Başvurularda İlave Olarak Faturalandırılabilecek İşlemler Listesi (EK-2/A-2)”nde yer alan;<br />

a) İşlem satırlarından Ek-1’de yer alan satırlar yürürlükten kaldırılmıştır.<br />

b) “911260” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere Ek-2’de yer alan SUT kodlu satırlar eklenmiştir.<br />

<br />

MADDE 5 – Aynı Tebliğ eki “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)”nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.<br />

<br />

a) Listede yer alan “604610” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.<br />

 <br />

<a href="http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200111-2.pdf" target="_blank" data-modal="True" Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji";">Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ</a>

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.