Naklen Başka Kuruma Atanan Memur Harcırahı Hangi Kurumdan Alır?

Naklen Başka Kuruma Atanan Memur Harcırahı Hangi Kurumdan Alır?

Kamuajans.com – Kurumlararası naklen atama suretiyle başka yerdeki bir göreve atanan memur, sürekli görev harcırahını hangi kurumdan alacağı konusunda tereddüt yaşayabilmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, bir görevin ifası için görev yerinden ayrılan memura yol giderleri ve gündeliklerin özel kanun hükümlerine göre ödeneceğini belirtirken; 6245 sayılı Harcırah Kanunda ise hangi hallerde, kimlere ne şekilde harcırah ödeneceği hususu düzenlemiştir.

Kurumlararası naklen başka yere atanan memurların harcırahı

Başka bir kuruma naklen atanan memura, atama yapılan yerin memurun bulunduğu yer dışında olması durumunda, Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli görev harcırahı ödenir.

Memurun sürekli görev harcırahı; yol masrafı, yevmiye (gündelik), aile masrafı ve yer değiştirme masrafından oluşur.

Harcırahı ödeyecek olan kurum

6245 sayılı Kanun, harcırahın hizmetin taalluk ettiği kurum bütçesinden ödeneceğini; memurun gidişinde ve ailesinin nakli sırasında harcırahın peşin olarak verileceğini; harcırah miktarının önceden tam olarak tespit edilemediği hallerde yetecek miktarda paranın avans olarak verileceğini; harcırah (kesin tutar veya avans olarak) almalarına rağmen çeşitli nedenlerle yeni görev yerlerine 15 gün içinde hareket etmeyenlerin aldıkları parayı derhal iade etmeleri gerektiğini hükme bağlamıştır.

Öte yandan, konuya ilişkin olarak Sayıştay Temyiz Kurulu tarafından verilen bir kararda (24.3.1989 tarihli ve D.21638, T.21749 sayılı Karar), naklen atanan memurun harcırahının yeni kurumu tarafından ödenmesi yönünde hüküm tesis etmiştir. Ayrıca, Danıştay 5. Dairesinin bir kararında (21.12.1995 tarihli ve E:1993/4987, K:1995/4271) "Harcırah Kanununda kurumlar arası nakil suretiyle bir başka yere atanan memurların harcırahının hangi kurum tarafından ödeneceği hususunda, herhangi bir hüküm bulunmamakta ise de, bu atama yoluyla memurun eski kurumuyla hukuki ve fiili irtibatının kesileceği, önceki kurumunda ifa ettiği kamu hizmetini bundan sonra yeni kurumunda sürdüreceği, dolayısıyla hizmetinden artık atandığı kurumun yararlanacağı açıktır. Ayrıca memurun harcırah kapsamında yer alan harcamalarının yeni kurumda göreve başlayabilmesi için yapıldığı hususu da dikkate alındığında harcırahın atandığı kurum tarafından ödenmesi hukuka ve hakkaniyet ilkesine uygun olacaktır." şeklinde hüküm yer almıştır.

Bu itibarla, kurumlararası naklen atam suretiyle başka bir yerdeki göreve atanan ve bu atama nedeniyle sürekli görev harcırahına hak kazanan memura, yeni kurumu tarafından harcırah ödeneceğini, öte yandan atamayı yapan kurum tarafından ilgili memura sürekli görev yolluğunun avans olarak da ödenebileceğini değerlendirmekteyiz.

Yurtiçinde sürekli görev harcırahının hesabı

6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, yurtiçinde memuriyet mahalli dışına sürekli görevle atanan memura;

**Yol masrafı ödenir: Memura, eski görev yerinden yeni görev yerine gidişte kullanacağı mutad taşıt aracına ait ücret (otobüs bilet ücreti) ödenir.

**Gündelik ödenir: Memurun eski görev yerinden yeni görev yerine gidişinde yolda geçireceği her gün için, hakkında geçerli olan gündelik miktarı ödenir. (2020 yılına ilişkin gündelik tutarları için tıklayınız…)

**Aile masrafı ödenir: Memura ödenen yol masrafı ve gündelik tutarı ile aynı miktarda olmak üzere, aile fertlerinin her biri için de ödeme yapılır. Bu ödeme yapılırken aile fertlerinin sayısına bakılmaz. (Aile fertleri; memurun, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu çocukları, anne ve babası ile erkek ve kız kardeşlerinden oluşur.) Ancak, memurun eşi de memur ise aile masrafının hesabına eş dahil edilmez.

**Yer değiştirme masrafı ödenir: Memur için, gündeliğinin 20 katı ile gidilecek yerin uzaklığı esas alınarak her kilometre/denizmili için gündeliğinin %5’i ödenir. Ayrıca, memurun harcıraha müstahak aile fertlerinin her biri için (en çok 4 kişi için) memurun gündeliğinin 10 katı ödenir. Ancak, memurun eşi de memur ise yer değiştirme masrafının hesabına eş dahil edilmez.


memurunyeri

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.