Memuriyet Mahalli Ve Atamalar

Memuriyet Mahalli Ve Atamalar

Kamuajans.com - Anadolu Eğitim Sendikası tarafından Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'ne Memuriyet Mahalli ve Atamalar konusunda resmi yazı yayınlandı. Yayınlanan resmi yazıda 12/11/2012 tarih ve 6360 sayı ile yayınlanan “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”'da bir takım değişiklikler yapıldığı belirtilmektedir.

 

Kamuajans.com - 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin tanımlar başlığı altındaki (g) fıkrasında yapılan değişiklikler ile memurların asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arzeden yerler, İlçe belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahalleler, Kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler, memuriyet mahalli olarak belirlenmiştir.

Sayı:                                                                                                                                                                                       Tarih:10/10/2016
Konu: Memuriyet Mahalli Ve Atamalar            

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’ne

Acil ve Sürelidir

İlgi: a) 12/11/2012 Tarih ve 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi,                                             

Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

b) 10/02/1954 Tarih ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu

c) 17/05/2015 Tarih ve 29329 Sayılı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Bilindiği üzere 12/11/2012 tarih ve 6360 sayı ile yayınlanan “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi  Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile bir takım değişiklikler yapılmış, 14 il büyükşehir olmuş ve 27 ilçe kurulmuştur. Yapılan bu değişiklik ile, il merkezi ve büyükşehirlerdeki ilçe merkezlerinin durumu da değişmiş ve buna göre memurun memuriyet mahallinin neresi olduğu konusunda tereddütler olmuştur.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin tanımlar başlığı altındaki (g) fıkrası şu şekilde değiştirilmiştir:  g. (Değişik: 10/9/2014 - 6552/89 md.) Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri; h. Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri; İfade eder.

Daha açık ifade edilecek olursa;

1- Memurların asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arzeden yerler,

2- İlçe belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahalleler,

3- Kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler, memuriyet mahalli olarak belirlenmiştir.

Yapılan bu değişiklikler göstermiştir ki; öğretmenlerin özür durumu ve norm fazlası atamalarında, memuriyet mahalli durumuna dikkat edilmesi ve bunun yerine getirilmemesi halinde yasaların yanlış veya eksik karşılığını bulmuş olacağı unutulmamalıdır. Yasal olarak bir memur olarak öğretmenin görevini yerine getirmek için özür durumu atamalarında ve karşılığı olarak Anayasa’ya göre bu duruma dikkat edilmesi büyük önem arzetmektedir. Ayrıca norm fazlası atama başvuruları alınırken ve akabinde atamanın yapılmasında memura bilgi verilmesi ve Norm fazlası atamaların “memuriyet mahalli” durumuna göre yapılması gerekmektedir.

Gereğini arz ederiz.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.