Kamu Kurumlarında 2828 Sayılı Kanuna Göre Görev Yapanlar Dikkat!

Kamu Kurumlarında 2828 Sayılı Kanuna Göre Görev Yapanlar Dikkat!

Kamuajans.com – 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesinde göreve başlayanlar dikkat sabah sizler için önemli bir konuya açıklık getiriyor.

Soru: 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında istihdam edilmekte olan personelin 7103 sayılı Kanun ile mezkur Kanuna eklenen geçici 16 ncı madde kapsamında memur, veri hazırlama kontrol işletmeni, Bilgisayar işletmeni vb. unvanlara atanmaları mümkün mü?

Cevap: 2828 sayılı Kanuna 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile geçici 16 ncı madde eklenmiştir. Geçici 16 ncı maddenin birinci fıkrasında "Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar…" hükmüne yer verilmiştir.Ayrıca, Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmeliğe eklenen "Görevde olan hak sahiplerinin unvanlarına atanması" başlıklı geçici 2 nci madde de bu kapsamda yer alan kişilerin kurumların kadro durumları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Kanunun geçici 16 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla öğrenimle ihraz etmiş oldukları unvanlara atanacakları ve bu maddeye ilişkin bütün iş ve işlemlerin ilgili kurumlarca yapılacağı hüküm altına alınmıştır..

Yukarıda yer verilen hükümlerden anlaşılacağı üzere 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında kamu kurumlarında istihdam edilmiş ve halen görevde olanların mezkur Kanunun ek 16 ncı maddesinden yararlanabilmeleri?

a) 7103 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihte öğrenim durumları itibarıyla bir unvan ihraz etmiş olmaları,


b) İhraz edilen unvanın kamu kurumlarında bulunması,

c) Kamu kurumunca yapılacak kadro ve ihtiyaç değerlendirmesi neticesinde ilgilinin atanabileceğine kurumca karar verilmiş olması halinde, mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, öğrenimle kazanılan unvan hak sahiplerinin gördükleri mesleki veya teknik öğretim sebebiyle gerek mevzuat gereği gerekse mevzuatla yetkilendirilmiş kurumlarca kullanabilecekleri belirtilen unvanları ifade etmektedir. Öğrenimle kazanılan unvana teknisyen, tekniker, mühendis, mimar, sosyolog, hemşire, ebe vb. unvanlar örnek gösterilebilir. Bununla birlikte ülkemizde ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeylerinde yer alan programlar incelendiğinde memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni unvanını veren herhangi bir öğretim programının bulunmadığı görülmektedir.Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde 2828 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi kapsamında yer alan kişilerin öğrenimle ihraz ettikleri unvanlara atamaları yapılabilmekte olup,memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni gibi öğrenimle ihraz edilmeyen unvanlara atamalarının yapılması mümkün bulunmamaktadır.


Kaynak : Sabah 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.