İşçiler Hangi İzin Ve Sürelerde Tam Ücret Alır?

İşçiler Hangi İzin Ve Sürelerde Tam Ücret Alır?

Kamuajans.com – İşçiler hangi izin ve sürelerde çalışmış sayılır ve tam ücret aldır? Çalışanlar bazı durumlarda geçirdikleri sürelerde çalışmış sayılırlar ve ücretlerini tam olarak alırlar. Yıllık izne dahil edilmeyen tatil günlerinde olduğu gibi İş Kanunu'nda bazı süreler de işçinin günlük çalışma süresinden sayılır. İşte izinlerle ilgili tüm detaylar...

TAM ÜCRET ALINIR

Çalışanlar bazı durumlarda geçirdikleri sürelerde çalışmış sayılırlar ve ücretlerini tam olarak alırlar. Yıllık izne dahil edilmeyen tatil günlerinde olduğu gibi İş Kanunu'nda bazı süreler de işçinin günlük çalışma süresinden sayılır. İşte izinlerle ilgili tüm detaylar...

Milyonlarca çalışanın yıllık izinleri ile ilgili kritik detaylar. İzin süresinin tespiti ile 18 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların izinleri kanun gereği 20 günden az olamaz. Yıllık izne dahil edilmeyen tatil günleri hangileridir? Hangi izinlerde işçiler çalışmış sayılırlar? Yıllık izin süreleri ne kadardır?

İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır. Ayrıca yıllık izine denk gelen ulusal bayram ve genel tatil günleri ile hafta tatili günleri izin süresinden sayılmaz.

YILLIK İZİN SÜRELERİ:

4857 sayılı İş Kanunu'nda yıllık izin süreleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Ayrıca YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ'nde izin sürelerinin tespiti de açıklanmıştır. Buna göre;

İzin Süresinin Tespiti

Madde 9 — İşçinin izin süresi, iznini hak ettiği tarihteki hizmet süresine ve 4857 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre belirlenir.

İşyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,

b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,

az olamaz. (Ek cümle:RG-18/8/2017- 30158) Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.

KİMİN İZNİ 20 GÜNDEN AZ OLAMAZ?

Ancak, 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ARTIRILABİLİR

Yıllık izinler toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilmektedir.

YILLIK İZNE DAHİL EDİLMEYEN TATİL GÜNLERİ

Ulusal bayram günleri

Dini bayram günleri

Genel tatil günleri

Hafta tatili günleri

HANGİ İZİNLERDE ÇALIŞMIŞ GİBİ SAYILIRLAR?

Ayrıca 4857 sayılı İş Kanunu'na göre; aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır:

ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER

İş Kanunu Madde 66 – Aşağıdaki süreler işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılır:

a) Madenlerde, taşocaklarında yahut her ne şekilde olursa olsun yeraltında veya su altında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler.

b) İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler.

c) İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler.

d) İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler.

e) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler.

f) Demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması ya da onarım ve tadili gibi, işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler.

İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süre çalışma süresinden sayılmaz
Kaynak : SGK Rehberi

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.