İlave 1 Derece Alan Ve Alamayan Teknik Personel

İlave 1 Derece Alan Ve Alamayan Teknik Personel

Kamuajans.com – Eğitim durumlarına göre belirlenen seviyelerden memuriyete girenlerden bazıları; eğitim durumları ile hizmet sınıfları ve görev unvanlarından dolayı ilave derece/kademe de alabiliyorlar.

Lisans mezunu teknik personelin bazılarının; eğitim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanlarından dolayı ilave 1 derece imkanından yararlanabiliyor olması nedeniyle, bu yazımızda ilave 1 dereceden yararlanabilen ve yararlanamayan lisans mezunu teknik personelin hangileri olduğu hususuna değinilecektir.Gördükleri yükseköğrenim bakımından teknik hizmetler kapsamında sayılan memurlardan bazılarına hizmet sınıfına bakılmaksızın, bazılarına ise Teknik Hizmetler Sınıfında görev almaları kaydıyla ilave 1 derece verilirken; gördükleri öğrenimin teknik nitelik taşımadığı gerekçesiyle Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında görev yapan bazı memurlara ise bu ilave derece verilmemektedir.

İlave 1 dereceden yararlanan teknik personel

**Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, hangi hizmet sınıfında olurlarsa olsunlar ilave 1 dereceden yararlanırlar.

**Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, hangi hizmet sınıfında olurlarsa olsunlar ilave 1 dereceden yararlanırlar.

**İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, hangi hizmet sınıfında olurlarsa olsunlar ilave 1 dereceden yararlanırlar.

**Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, hangi hizmet sınıfında olurlarsa olsunlar ilave 1 dereceden yararlanırlar.

**Jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorfolog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Teknik Hizmetler Sınıfına dahil bir kadroda görev almaları şartıyla ilave 1 dereceden yararlanırlar.

**Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümleri mezunu şehir plancıları ile yüksek şehir plancıları ve yüksek bölge plancıları, Teknik Hizmetler Sınıfına dahil bir kadroda görev almaları şartıyla ilave 1 dereceden yararlanırlar.

**Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Teknik Hizmetler Sınıfına dahil bir kadroda görev almaları şartıyla ilave 1 dereceden yararlanırlar.

**Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları, Teknik Hizmetler Sınıfına dahil bir kadroda görev almaları şartıyla ilave 1 dereceden yararlanırlar.

**Üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar, Teknik Hizmetler Sınıfına dahil bir kadroda görev almaları şartıyla ilave 1 dereceden yararlanırlar.

İlave 1 dereceden yararlanamayan teknik personel

Teknik Hizmetler Sınıfına dahil olan kadrolardaki Devlet memurlarından;

**Folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog unvanlarına haiz olanlar, eğitimleri itibariyle “teknik bilimler lisansiyerleri” sayılmamakta ve bu nedenle de ilave 1 dereceden yararlanamıyorlar.

**Programcı, çözümleyici ve grafiker unvanlı karolarda görev yapanlardan “teknik bilimler lisansiyeri” sayılmayanlar ilave 1 dereceden yararlanamıyorlar.

**Ekonomist unvanlı kadroda görev yapanlar, “matematiksel iktisat (ekonometri)” bölümü mezunu değillerse ilave 1 dereceden yararlanamıyorlar.

memurunyeri 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.