HSK 2020 Yılı Faaliyet Raporu

HSK 2020 Yılı Faaliyet Raporu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince, kamu idarelerinin stratejik plan ve performans programlarının hangi düzeyde gerçekleştirildiğinin belirlenmesi, mali saydamlık ve hesap verebilirliğin sağlanması amacıyla kamu idarelerinin yıllık faaliyet raporu hazırlama zorunluluğu bulunmaktadır.

Kamuoyuna açıklanması gereken faaliyet raporları, 5018 sayılı Kanun gereğince Sayıştay Başkanlığı ile Maliye Bakanlığına gönderilmekte olup, Sayıştay tarafından dış denetim raporlarına göre hazırlanan görüşle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmaktadır.

<br />

17/03/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, faaliyet raporlarında, ilgili kamu idaresi hakkında genel bilgiler, fiziki, teknolojik, mali ve beşeri kaynaklar, stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetler ve performans göstergelerinin yer alması gerekmektedir.

<br />

2017-2021 yıllarını kapsamakta olan HSK’nın ikinci Stratejik Planı, HSK Genel Kurulunun 13 Aralık 2016 tarih ve 443 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, bu faaliyet raporu 2019 yılı içinde Stratejik Plan çerçevesinde öngörülen amaç ve hedeflerin uygulama sonuçlarını yansıtmaktadır.  <br />

<br />

<a href="http://www.hsk.gov.tr/Eklentiler/Dosyalar/f26dc21f-dba1-42fa-8d9a-f471f8a46c8b.pdf"><strong>RAPOR</strong></a><br />

<br />

<br type="_moz" />

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.