Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik Ne Anlama Geliyor ?

Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik Ne Anlama Geliyor ?

KamuAjans.Com-Kamu kurum ve kuruluşlarında personelin görevde yükselmesine ve unvan değişikliği yapmasına ilişkin düzenlemelerde esaslı değişikliğe gidildi.

Şube Müdürü ve Müdür unvanlı kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklar hakkında 2013 yılında uygulanmaya başlanan “sözlü sınav”, görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi bütün unvanlar için uygulanacak.

Görevde yükselme ve unvan değişikliklerinde sözlü sınav uygulamasına geçilmesiyle, 1999 yılından beri kısmen de olsa işleyen sistemin tamamen bozulacağını, görevde yükselme ve unvan değişikliğinde referansın ağırlık kazanacağını düşünmekteyiz. Öte yandan, geçekleştirilecek sözlü sınavlarda ölçme ve değerlendirme esaslarına uygun objektif bir değerlendirme yapılmadığı iddiasıyla, sınav sonuçlarına karşı sıklıkla itiraz ve dava açma yoluna gidilmesi de kaçınılmaz olacaktır.

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”te yapılan ve 22 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe konulan değişikliklerden sonra, kamu kurum ve kuruluşları tarafından açılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına, ilgili yönetmeliklerinde aranan şartları taşıyıp başvuran adaylar şu aşamalardan geçecek.

**Adaylar önce yazılı sınava girecek

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi tüm unvanlar için yazılı sınava girilecek. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 60 puan almak gerekecek.

Yazılı sınav kurum ve kuruluşlarca yapılabileceği gibi, ÖSYM Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilecek. Mahalli idareler ile yükseköğretim kurumları personeli için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları merkezi olarak da yapılabilecek.

**Yazılı sınavda başarılı olan adaylar (bazıları) sözlü sınava girecek

Sınava tabi tüm unvanlar için sözlü sınava girilecek. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katı arasına girenler sözlü sınava alınacak. Son adayla aynı puana sahip personelin tamamı sözlü sınava alınacak.

Sözlü sınava girme hakkını elde eden aday, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

-Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

-Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

-Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

-Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

-Genel kültürü ve genel yeteneği,

-Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönüyle değerlendirilecek. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekecek.

**Adayın atanması, yazı ve sözlü sınav puanının ortalamasına göre olacak

Adayın başarı sıralaması, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek ve atamada bu puan esas alınacak.

Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilecek.

Sınavlar sonucunda başarılı olan adaylardan bazıları, duyurulan kadro ve pozisyon sayısı nedeniyle atanamayabilecek.

**Kurumlar isterse yedek liste belirleyebilecek

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavları sonunda başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden, en fazla asıl aday sayısı kadar personel, kurumlarca ihtiyaç duyulması halinde yedek olarak belirlenebilecek.

memurunyeri 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.