Disiplin Dosyalarının Düşürülmesi İçin YÖK’e Başvuru

Disiplin Dosyalarının Düşürülmesi İçin YÖK’e Başvuru

Daha önce YÖK Genel Kurulu kararının Anayasa Mahkemesi kararına aykırı olduğu gerekçesiyle Eğitim Sen tarafından dava açılmıştı. Danıştay 8.Dairesinin 09.03.2016 tarih 2016/1221 sayılı kararı ile; Yükseköğretim Genel Kurulu kararında öngörülen her iki kanunda hüküm bulunmayan usul kuralları açısından Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinde yer alan usule ilişkin hükümlerin uygulanmasının hukuken mümkün olmadığına karar verilmiş ve kararın bu kısmının yürütmesi

Eğitim Sen Disiplin dosyalarının düşürülmesi için YÖK’e yazı yazdı. 

17.08.2016

Sayı    :2016/H800/……

Konu  : Disiplin dosyaları hk.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA           

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası uyarınca “Eğitim ve Bilim Hizmetleri” hizmet kolunda kurulmuş ve faaliyet göstermekte olup, üniversiteler bünyesinde görev yapan üyeleri bulunmaktadır.

ANAYASA MAHKEMESİ 07.04.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 14.01.2015 GÜN E.2014/100 K.2015/6 SAYILI KARARI İLE; “dava konusu kural ile düzenlenmesi öngörülen hususlar hangi fiillerin hangi disiplin cezalarını gerektireceği, bentte sayılan kişilerin disiplin işlemleri ve disiplin amirlerinin yetkileri gibi konuları içermektedir. Kamu görevlileri olarak memurların ve öğretim elemanlarının disiplin işlemleri konusunda kuralla getirilmiş bir kanuni güvence bulunmamaktadır. Söz konusu disiplin işlemleri Anayasanın yukarıda öngörülen hükümleri uyarınca kanunla düzenlenmesi öngörülen hususlardır……” denilerek 2547 sayılı yasanın 53. Maddesinin b fıkrasının 2.cümlesinin iptaline karar verilmiştir. Başkanlığınız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 30.11.2015 gün 10501 sayılı yazısı ile de; söz konusu iptal kararı nedeniyle, 2547 sayılı kanun ve mevcut Yönetmeliğe göre başlatılmış ve henüz tamamlanmamış olan soruşturmalarda 2547 sayılı yasanın 53/a bendi dışında 657 sayılı yasadaki disipline ilişkin hükümlerin, her iki kanunda da bulunmayan usul kuralları açısından Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinde yer alan usule ilişkin hükümlerin uygulanmasına bu yönde işlem tesisine karar verilmiş ve bu karar tüm Üniversitelere duyurulmuştur.

YÖK Genel Kurulu’nun bu kararının Anayasa Mahkemesi kararına aykırı olduğu gerekçesiyle Sendikamızca açılan davada, Danıştay 8.Dairesinin 09.03.2016 tarih 2016/1221 sayılı kararı ile; Yükseköğretim Genel Kurulu kararında öngörülen her iki kanunda hüküm bulunmayan usul kuralları açısından Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinde yer alan usule ilişkin hükümlerin uygulanmasının hukuken mümkün olmadığına karar verilmiş ve kararın bu kısmının yürütmesi durdurulmuştur. Bu karar ile başlatılmış olan tüm disiplin soruşturmalarının düşürülmesi gerektiği açıktır.

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda açıklanan nedenlerle; Üniversitelerde devam eden tüm disiplin soruşturmalarının düşürülmesi hususunun Üniversitelere duyurulmasına, Başkanlığınız bünyesinde bulunan disiplin soruşturması dosyalarının düşürülmesine, sonuçtan Sendikamıza da bilgi verilmesini Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde talep ederiz.17.08.2016

KAMURAN KARACA

Genel Başkan

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.