Birden Fazla Komisyona Üye Olanlara Aynı Gün İçin Huzur Hakkı Ödemesi Yapılması

Birden Fazla Komisyona Üye Olanlara Aynı Gün İçin Huzur Hakkı Ödemesi Yapılması

Kamuajans.com - Birden fazla komisyona üye olan ve aynı gün içinde birden fazla komisyonun toplantısına katılan kamu görevlilerine huzur hakkı ödenmesinde tereddüt yaşanabilmektedir.

Kamuajans.com - İlgili mevzuatı gereğince çeşitli komisyon üyelikleri görevi de verilebilen kamu görevlilerine, katıldıkları komisyon toplantıları karşılığından huzur hakkı ödemesi de yapılmaktadır.

<br />

<strong>Huzur hakkı miktarı</strong>

<br />

Komisyon üyeliklerinden dolayı ödenecek huzur hakkı miktarının ne kadar olacağı, ilgili mevzuatında belirlenmektedir. Bu nedenle, huzur hakkı miktarı her komisyon için ve komisyonun her üyesi için farklı olabilmektedir.

<br />

Öte yandan, iştirak edilen toplantı sayısı esas alınarak huzur hakkı ödenirken, kişinin aynı gün içerisinde birden fazla komisyona ait toplantıya katılmasına engel bir husus ise bulunmamaktadır.

<br />

Bu itibarla, huzur hakkından yararlanılabilecek şekilde birden fazla komisyona üyelikleri bulunan kamu görevlilerinin, aynı gün içinde birden fazla komisyona ait toplantıya katılmaları durumunda, her komisyon için toplantı başına belirlenmiş olan huzur hakkından yararlanabileceğini değerlendirmekteyiz.

<br />

<strong>Konuya ilişkin karar</strong>

<br />

Sayıştay Temyiz Kurulu 19.11.1991 tarihli ve 22598 sayılı kararında; birden fazla komisyon üyeliği bulunanlara, aynı gün katıldıkları birden çok toplantı (farklı komisyon toplantısı) için huzur hakkının nasıl ödeneceğine ilişkin hüküm tesis etmiştir.

<br />

Bu karara göre, kamu görevlilerine aynı gün içinde katıldıkları farklı komisyon toplantılarının tamamı için huzur hakkı ödenebilecektir.

<br />

<strong>Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı</strong>

<br />

KONU : Aynı kişilerin birden fazla komisyonda görevli olmaları halinde, ilgililere, aynı gün için, birden fazla huzur ücreti ödenebileceği.

<br />

213 sayılı Vergii Usul Kanununun 92'inci maddesi uyarınca ödenen huzur ücretlerinin, 1983/2 sıra nolu V.U.K. İç Genelgesi hükümlerine aykırı olarak, her toplantı günü yerine her oturum başına ödenmiş olması sebebiyle tazmin hükmü verilmiştir.

<br />

Anılan İç Genelgede "her toplantı günü" için huzur ücreti ödenmesi öngörülmüş olduğu cihetle, aynı komisyonun bir günde birden fazla yapılan oturum veya toplantılarına katılmış olsalar dahi, ilgililere aynı gün için birden fazla huzur ücreti ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

<br />

Ancak belgeler üzerinde yapılan incelemede; ilgililere aynı gün için birden fazla ücret ödenmiş olmasına rağmen, bu ücretlerin, tek bir komisyonun çalışmaları ile ilgili olmadığı, aynı kişilerin birden fazla komisyonda görevli olmaları sonucunda Takdir Komisyonu, Uzlaşma Komisyonu vb. farklı komisyonlarda yapmış bulundukları çalışmalarının karşılığı olduğu anlaşılmaktadır.

<br />

Dayanakları ayrı ayrı maddeler olan ve tamamen ayrı görev ifa edilen bu farklı komisyonlarda görev yapan kişilere ücret ödenmesi sırasında, tespit edilmiş olan günlük ücretin, her komisyon için ayrı ayrı dikkate alınması gerekmektedir. Nitekim Maliye Bakanlığı, 23.9.1981 gün ve GEL: PER: 2131456-676 sayılı Genelgesinde bu hususu açıkça belirtmiştir.

<br />

Açıklanan nedenlerle Dilekçi iddialarının kabulüne ve 543 sayılı İlâmın 1'inci maddesiyle tesis edilmiş bulunan ................ liraya ilişkin tazmin hükmünün kaldırılmasına, karar verildi. <br />

<br />

<a href="http://memurunyeri.com">memurunyeri.com</a>

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.