Belediyelerde Görevlendirme Usulü Değişiyor

Belediyelerde Görevlendirme Usulü Değişiyor

KamuAjans.Com-Bazı sebeplerle görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan ya da kamu hizmetinden yasaklanan veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliği sona eren belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin yerine görevlendirme yapılması usulü değişiyor.

Meclis Genel Kurulunda bu hafta yasalaşması beklenen “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi, İki İl Merkezinin Değiştirilmesi Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, 5393 sayılı Belediye Kanununda da bazı değişiklikler yapıyor.<br />

<br />

Tasarının ilgili hükümlerinin yasalaşması halinde;<br />

<br />

*Belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırıldığı, tutuklandığı, kamu hizmetinden yasaklandığı durumlarda; başkanlık sıfatının veya meclis üyeliğinin sona erdiği durumlarda; görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa ettiği durumlarda belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirmesi, büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı tarafından, diğer belediyelerde ise vali tarafından yapılacak.<br />

<br />

*Görevlendirilecek kişide seçilme yeterliğine sahip olma şartı aranırken, bu kişinin meclis üyesi ya da belediye personeli olması gerekmeyecek.<br />

<br />

*Belediye başkanı veya başkan vekilinin bu şekilde görevlendirildiği belediyelerde, bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal müdürlüğüne gördürülebilecek.<br />

<br />

*Belediye başkanı veya başkan vekilinin bu şekilde görevlendirildiği belediyelerde, başkanın çağrısı olmadıkça belediye meclisi toplanamayacak.<br />

<br />

*Belediye başkanı veya başkan vekilinin bu şekilde görevlendirildiği belediyelerin meclis, encümen ve komisyonlarının görev ve yetkileri belediye encümeninin memur üyeleri tarafından yürütülecek.<br />

<br />

*Bu düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten önce terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları kapsamında haklarında yürütülen soruşturma veya kovuşturma nedeniyle görevden uzaklaştırılan belediye başkanı, başkan vekili ve meclis üyelerinin yerine, önceki mevzuata göre işlem yapılmış olsa bile (valinin başkanlığında toplanan meclis tarafından görevlendirme yapılmış olsa bile), 15 gün içerisinde yeni düzenlemeye göre görevlendirme yapılacak.<br />

<br />

Mevcut durum nasıl<br />

<br />

5393 sayılı Belediye Kanununda yer alan mevcut düzenlemeye göre;<br />

<br />

-Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan belirlenmesi,<br />

<br />

-Başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili belirlenmesi<br />

<br />

Vali tarafından 10 gün içinde toplanan belediye meclisi tarafından yapılıyor. Belediye başkanı veya başkan vekili belediye meclis üyeleri arasından seçiliyor.<br />

<br />

Öte yandan, herhangi bir nedenle boşalan belediye başkanlığı için yeni belediye başkanı veya başkan vekili seçiminin yapılamadığı hallerde, belediye başkanlığına seçim yapılıncaya kadar büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde ise vali tarafından görevlendirme yapılıyor.<br />

<br />

Tasarının ilgili maddeleri<br />

<br />

MADDE 52- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 45 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.<br />

<br />

“Ancak belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46 ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal müdürlüğüne gördürülebilir. Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür.”<br />

<br />

MADDE 54- 5393 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.<br />

<br />

“GEÇİCİ MADDE 9- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları kapsamında haklarında yürütülen soruşturma veya kovuşturma nedeniyle görevden uzaklaştırılan belediye başkanı, başkan vekili ve meclis üyelerinin yerine 45 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre işlem yapılmış olsa bile onbeş gün içerisinde 46 ncı maddedeki yetkili makamlarca 45 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen usule göre görevlendirme yapılır.”<br />

<br />

<a href="http://memurunyeri.com/memur/manset-haber/14088-belediyelerde-baskan-baskan-vekili-ve-meclis-uyesi-gorevlendirme-usulu-degisiyor.html">memurunyeri </a>

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.