58 Ülkenin Emek Örgütlerinden 4 Dilde İstanbul Deklarasyonu

58 Ülkenin Emek Örgütlerinden 4 Dilde İstanbul Deklarasyonu

Kamuajans.com - Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) tarafından İstanbul’da düzenlenen “İslam Dünyasında Sendikacılık” Uluslararası Sempozyumu sona erdi. Sempozyumun kapanışında Türkçe, Arapça, İngilizce ve Fransızca olmak üzere 4 dilde “İstanbul Deklarasyonu” yayımlandı, deklarasyona 58 ülkeden 80 konfederasyon temsilcisi imza attı.

Kamuajans.com - Bildiride, insanlığın yaşadığı en büyük buhranların başında gelen yoksulluk, açlık, işsizlik, küresel savaşlarla mücadele; düzgün iş, verimli istihdam ve güvenli işyerleri oluşturulması için araştırma ve geliştirmenin teşvik edilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca sendikal bazda ortak çalışmalara imza atılarak ilişkilerin en üst düzeye çıkarılması mutabakatına varıldı. 


4 dilde deklarasyon
 

Biz, 13-14 Ekim 2016 tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin İstanbul şehrinde gerçekleştirilen “İslam Dünyasında Sendikacılık Uluslararası Sempozyumu’na” katılan sendikaların ilgili makamlarının başkanları ve temsilcileri olarak, İslam Dünyasında Sendikacılık konulu sempozyumu organize eden ve ev sahipliği yapan Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi’ne (SESRIC) içten şükranlarımızı ve derin teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

14-15 Nisan 2016 tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin İstanbul şehrinde gerçekleştirilen 13. İslam Zirvesi Konferansı’nda benimsenen İİT 2025 Eylem Programı’ndan ilham; toplumların sürdürülebilirliğini sağlamak ve yoksullukla savaşmak amacıyla İslam’ın adalet, eşitlik, hoşgörü ve barış içinde bir arada yaşama ilkelerinden cesaret alıyoruz. 

Bu sempozyuma katılan farklı sendikaların temsilcileri tarafından yapılan detaylı sunumlar ve açıklamalar ile bilgi sahibi olduk.  

Güçlü, şeffaf ve sorumlu sendikalar oluşturmaya; çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanında çalışan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Arap Çalışma Örgütü, Afrika Birliği Sosyal Kalkınma, Çalışma ve İstihdam Komitesi (STC-SDLE) gibi ilgili uluslararası örgütlerle iş birliğimizi geliştirmeye ve düzgün iş, verimli istihdam ve güvenli işyerleri için araştırma ve geliştirmeyi teşvik etmek ve güçlendirmek için bunların çabalarını desteklemeye yönelik taahhüdümüzü sağlamlaştırıyoruz. 

28-30 Ekim 2015 tarihlerinde Endonezya Cumhuriyeti’nin Cakarta şehrinde gerçekleştirilen Üçüncü Çalışma Bakanları İslam Konferansı’nda sunulan Cakarta Bildirisi’nin İİT üye ülkelerini İİT üye ülkeleri dahilindeki çalışanları ilgili yasa ve yönetmelikler ile sosyal güvenlikleri de dahil olmak üzere daha fazla korumayı teşvik ettiğini hatırlıyoruz. 

Teknolojinin hızla gelişmesi ve küresel ekonomik krizin de tetiklediği küresel piyasa durumu nedeniyle sendikaların üyelerini seferberliğe geçirmek, işsizliği azaltmak ve düzgün işler yaratmak konusunda karşılaştığı mevcut güçlükleri biliyoruz. 

İnsan kaynaklarımızın kapasitelerinin artırılması konusunda kapasite oluşturma ve teknik iş birliğinin esas olduğunu ve daha iyi politikalar oluşturma ve denetleme sağlamak için kurumlarımızı geliştirdiğini kabul ediyoruz. Paylaştığımız her türlü yoksulluğu ortadan kaldırmak için becerili iş gücü teşvik etme, işsizliği azaltma veya ortadan kaldırma, güvenlik standartlarını geliştirme, daha yüksek ödeme ve sosyal yardım sağlama ve daha iyi çalışma koşulları sunma vizyonu doğrultusunda aşağıdakileri tavsiye ediyoruz: 

1. “Güney-Güney Sendikalar Birliği’nde” daha iyi koordinasyon ve tamamlayıcılık sağlamak,

2. İlgili uluslararası yasa ve yönetmeliklerle çalışanların sosyal güvenliği de dahil her türlü güvenliğini geliştirmek,

3. Ülkelerimizde ve çeşitli politika alanlarında sendikaların kurumsal kapasitelerini güçlendirmek, 

4. Kapasite oluşturmayı, istihdam piyasasında becerileri tanımayı, şeffaflığı ve çalışma kapasitesi bilgilerini artırarak İİT üye ülkeleri arasında işsizliği azaltmak için iş birliğini teşvik etmek, 

5. Her seviyede bölgesel ve küresel ağ kurmak, danışmanlık sağlamak; bilgi, deneyim ve iyi uygulama alışverişi yapmak da dahil olmak üzere iyi stratejiler tasarlamak ve uygulamak, 

6. ILO ve SESRIC gibi sendika ve ilgili uluslararası kurumları kamusal istihdam hizmetleri ve güvenli çalışma ortamı alanında bilgi ve deneyim alışverişi için uygulama sürecini etkin olarak desteklemesi ve bunlara katılması için teşvik etmek, 

7. Sendikal örgütlerin ve pazarlık stratejilerinin yanı sıra bunların her seviyedeki kurumsal kapasitelerini desteklemeyi amaçlayan birleşik bir program geliştirmek, 

8. Sendikaları adına sendikalar arasında iş birliği ve ortaklık koordine edip sağlayacak odak kişiler görevlendirmesini sendikalardan talep etmek, 

9. Sendikaları Sürdürülebilir Gelişim Hedeflerine ulaşmaya yönelik ilerlemeyi hızlandırmak için hem kamu hem özel sektörde ilgili tüm paydaşlarla ortaklığa davet etmek, 

10. Sendikaları uyum içinde çalışmaya, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında iş birliği sağlamak için çabalarını yoğunlaştırmaya ve kapasitelerini artırmaya ve aralarında bir bilgi ağı kurmaya davet etmek, 

11. Hükümetlerin sendikaların kolektif pazarlık ve sosyal diyaloğunu teşvik etmek için dengeli bir yönetmelik çerçevesi sağlamasını talep etmek, 

12. Hükümetlere sağlık, eğitim, sosyal sigorta ve diğer sosyal hizmetler konusunda kamusal harcamalarını artırmayı tavsiye etmek, 

13. “İİT Sendika Komitesi” kurmaya yönelik taahhüdümüzü beyan etmek ve bu komitenin yardımcı kuruluş olarak tanınmasını ilgili İİT forumunda teklif etmek.  

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.