Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamuda sözleşmeli personel statüsünün kaldırılmasını talep ederek, "Mevcut sözleşmeli personel arasındaki ayrımlar bu gerçekleşinceye kadar sona ermeli, kadroya geçiş düzenlemesi ivedilikle hayata geçirilmeli." dedi.

Yalçın, Memur-Sen ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesince 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında Konfederasyon genel merkezinde düzenlenen "Çalışma Hayatında Yeni Zihniyet İhtiyacı ve Pratik Uygulama Zemini Olarak Kamu Görevlileri Sendikacılığı" konulu uluslararası kongrenin açılış konuşmasını yaptı.

Memur-Sen olarak yetkili taraf sıfatıyla yanlışı değiştirici, doğruya dönüştürücü ve adil bölüştürücü süreç ve sonuçlar oluşturma azminde olduklarını vurgulayan Yalçın, Türkiye'de kamu görevlileri sendikacılığının yıl bakımından genç olmasına karşın büyük mesafe katettiğini belirtti.

Yalçın şöyle devam etti:


"20 yıllık yasal kamu görevlileri sendikacılığı süreci son resmi veriler itibarıyla 1 milyon 800 bin civarında sendikalı kamu görevlisine ve yüzde 70'e yakın örgütlenme düzeyine ulaşmak gibi bir başarı ortaya koymuştur. 4688 sayılı kanunun ilk halinden bugünkü şekline gelinceye değin, yasal değişiklikler, yargısal iptaller, fiili durumlar, anayasal düzenlemeler yoluyla hatırı sayılır düzeyde olumlu kazanımlar elde edilmiştir. Bununla birlikte halen çok büyük bir kamu görevlisi kitlesi şu ya da bu nedenle fakat kesinlikle hukuken kabul edilmesi imkansız gerekçelerle örgütlenme hakkından yoksundur. Emekliler, toplu sözleşmeden yararlandırılıyorlar fakat toplu bir şekilde örgütlenme hakkının dışında tutuluyorlar. Benzer şekilde, üniformalıların, üst düzey beyaz yakalıların, sendikal örgütlenmenin ısrarla dışında bırakıldığı fakat haklı bir gerekçe de sunulmadığı bir gerçeklik söz konusudur."

- "Toplu sözleşmenin kapsamı daraltılıyor, süresi kısaltılıyor"

Yalçın, 4688 sayılı kanunda eksikler bulunduğunu kaydederek, "Toplu pazarlık hakkına dair kapsamdan uygulamaya, süreden sürece, görüşmeden görünür hale getirmeye, bilgi ve veri paylaşımından, tutanak üretmeye diğer birçok konuda da sınırlamalar, yanlış uygulamalar, kötüye kullanmaya uygun açıklıklar ne yazık ki mevzuatta yer bulmaktadır. Toplu sözleşmenin kapsamı, konu yönüyle daraltılırken süre yönüyle kısaltılıyor. İşveren, marifetli kamu yöneticileriyle heyetini teşkil ederken emek kesimi muhalefetli bir ekiple heyet olmaya zorlanıyor." dedi.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun yapısı ve işleyişini de eleştiren Yalçın, kurulun hakem vasfından uzak kalmayı ve kamu görevlileriyle de ilintili olmak yerine kamu işverenine bağlı olmayı tercih eden bir üye yapısına sahip olduğunu söyledi.

- "Kamu görevlileri ek ödemenin artmasını bekliyor"


Yalçın, toplu sözleşme masasının da tıpkı merkezi yönetim bütçe yasası gibi bir sosyal politika enstrümanı ve mevzuatı olarak görülmesi gerektiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Salgının gölgesinde ve tedbirler ekseninde kutlayıp idrak ettiğimiz 1 Mayıs vesilesiyle, kamu görevlileri için 6. Dönem Toplu Sözleşme masasına taşıyacağımız tekliflerin de arasında yer aldığı taleplerimizi sıralamak ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz 'Kamuda güvencesiz istihdama son' diyor ve sözleşmeliliğin kaldırılmasını istiyoruz. Mevcut sözleşmeli personel arasındaki ayrımlar bu gerçekleşinceye kadar sona ermeli, kadroya geçiş düzenlemesi ivedilikle hayata geçirilmeli. Kamu görevlileri, ek ödemenin artmasını, emekliliğe yansımasını hem bekliyor hem de hak ediyor. 3600 ek gösterge bizim talebimiz, siyasi iradenin vaadidir. Talebimizin karşılanmasını, vaadin artık gerçekten yürürlüğe konulmasını istiyoruz. Ek gösterge konusunda, ne ayrıcalık ne ayrımcılık olmalı, bütün kurumlar ve unvanlar birlikte ele alınmalıdır. Kamuda kılık kıyafet dayatması da kılık kıyafete dayalı yasaklar ve sınırlamalarla dolu darbe mevzuatı safsatası da artık sona ermeli. Kılık kıyafet konusunda kamu görevlileri özgürleşmeli ve kamu otoritesi sivilleşmeli. Yasaklardan arınmış Türkiye mücadelesinin karşılığı verilmeli, özgürlük eksikleri giderilmeli hem siyaset yasağına hem de grev yasağına son verilmeli. 4688 sayılı yasanın eksikleri giderilmeli, masanın fazlalıkları gönderilmeli. Hakem Kurulu, işveren tarafından kurulmamalı ve işverenin tarafını tutmamalı. Bunun için hakemin yapısında ve yasasında değişikliğe gidilmeli."

- "5. Dönem Toplu Sözleşme kaynaklı zararları giderilsin"


Emeklilerin sendika üyesi olabilmesi ve toplu sözleşmede daha fazla haktan yararlanabilmesi gerektiğini dile getiren Yalçın taleplerini şöyle sıraladı:

"Toplu sözleşmede süre baskısı kalksın, görüşmelerin süresi artırılsın. Performansa dayalı ek ödeme, fazla çalışma ücreti, ek ders ücreti, arazi tazminatı ve benzeri fiilen yapılan görev karşılığı ödenen ücretler katsayı, gösterge, oran ve tutar yönüyle yükseltilsin. Sağlıkta döner sermaye mağduriyeti ve adaletsizliği kökünden giderilsin. Yerel yönetimlerde sözleşmeli personelin mağduriyetine kaynak olan keyfi ve hukuksuz uygulamalar engellensin, işine son verilen personel görevine iade edilsin. KİT'lerde özelleştirme ve yeniden yapılandırma seçenekleriyle mağduriyet üretmekten vazgeçilsin, güvencesiz çalışmaya zemin oluşturacak istihdam yöntemleri terk edilsin. Kadınların ve gençlerin, yönetim süreçleri ve kadroyla ilişkilendirilmesine yönelik fırsat ve imkanlar artırılsın, çalışma hayatı ile ev hayatı arasında uyumu sağlayacak haklar ve fırsatlar medeniyet perspektifiyle mevzuatta yer alsın. 4/C'den 4/B'ye geçirilen personelin geçmiş kayıpları giderilsin. Farklı ve haksız uygulamaların muhataplığı sona erdirilsin, diğer sözleşmelilerle birlikte ivedi şekilde kadroya geçirilsin. Kamu görevlilerinin, işveren ve hakemi tarafından verilen kararlarla şekillenen 5. Dönem Toplu Sözleşme kaynaklı zararları giderilsin, en düşük devlet memuru aylığı üzerinden talep ettiğimiz seyyanen zam hayata geçirilsin."

Programa Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, Memur-Sen yöneticileri, bağlı sendikaların başkanları, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı