İnsanların önemli bir kapı olarak gördüğü devlet kurumları her yıl yüzbinlerce kişiye iş imkanı sunmaktadır. Sağlıklı ve engelli bireylerde olmak üzere her yıl devlet kamu personeli seçme sınavında başarılı olan adaylar arasında kurumlara yerleştirmek üzere belirlenen kontenjanlar gereğince personel alımı yapmaktadır.

KamuAjans.Com - Devlete kapak atmak deyimini duymanınız yoktur. Burada anlatılmak istenen ise devlet memuru olup sabit bir işle gelecek kaygısı olmadan çalışmak ve emekli olmak olarak tanımlayabiliriz. İnsanoğlu'nun ortak kaygısı olan gelecek korkusu 80'lerde 90'larda  2000'lerde hep aynı olmuştur. Günü birlik yaşamak yarını düşünmeden yaşamak neredeyse imkansız her insanın yaşarken yapması gereken asli görevleri önce okumak okul sonrası ise çalışıp hayatını idame ettirmektedir.

Devlet Memuru - Devletlerin işleyişini yürüten kamu kurumlarının sabit görev ve maaşlı personellerine kamu görevlisi ve daha bilinen tabiriyle memur denilmektedir. Anayasanın 657 maddesi üzerinden yönetmelik, yönerge ve genelgelerle çalışma şekil ve şartları belirlenen kamu görevlilerinin devlet kadrolarına girişleri de yine kanunlarla düzenlenmektedir. Memur olabilmek için her yıl milyonlarca genç öncelikle KPSS sınavında ter dökmektedir. Ancak bütün memuriyet hakkı KPSS üzerinden olmamaktadır. İstisnai memurluk gibi farklı yöntemler de kamu görevlisi olma yöntemlerinden birisidir.

Devlet personeli olduktan sonra her ayın belli günü maaşların yatması işleyen sigorta prim gibi avantajları olmasından dolayı her yıl milyonlarca işsizin hayali olan memurluk için öncelikle sağlıklı bireyler için KPSS engelli bireyler için EKPSS sınavında başarılı olmak gerekiyor. KPSS sınavında başarılı olan adaylar yeni getirilen mülakat sınavındanda başarılı olduğu takdirde aşağıda belirtilen özellikleride taşımaları durumunda memur olmak için önemli bir yol katetmiş oluyor.

MEMUR OLABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

2022 Türkiye Resmi Tatil Günleri 2022 Türkiye Resmi Tatil Günleri

Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.

Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Geçmiş senelerde bu konuda bir üst yaş sınırı da bulunmaktaydı. Ancak artık her yaştan kimse devlet memuru olabilir. Bu husus kurumlara bağlıdır. Kimi kurum 30 yaşını doldurmuş olmamak, kimi kurum 40 yaş, kimi kurum da 65 yaşına kadar olan kişileri memur olarak görevlendirebilmektedir.

Devlet memuru olarak görev almak için belli bir eğitim şartı da bulunmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kimseler devlet memuru olarak görev alabilmektedirler.

Devlet memuru olarak görev alacak olan kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması da gerekmektedir.

Memur olabilmek için genel şartlar bunlardır. Özel şartlar ise kurumlar özelinde yayınlanmaktadır. Yani memur olacağınız bakanlık ve başvuracağınız iş koluna göre bazı özel şartlara da sahip olmanız gerekir.