Müslüman vatandaşlar için çok önemli bir yere sahip olan Mekke'nin ne zaman ve nasıl fethedildiği merak ediliyor. İslam Dini'nde Hicri Takvim baz alınırken, günümüzde Miladi Takvim baz alınıyor. Dolayısıyla Mekke'nin Fethi'nin hem Hicri Takvim hem Miladi Takvim'e göre fethedilme tarihi bulunmaktadır.

Miladi Takvime göre 11 Ocak 630 tarihinde, Hicrî Takvim'e göre 20 Ramazan 8 tarihinde Müslümanlar, Kureyşliler'in elindeki Mekke'yi fethetmiştir. Mekke'nin Fethi; Fetih Öncesi, Fetih ve Fetih Sonrası olmak üzere üç dönemde incelenmektedir. Mekke ya da Mekke-i Mükerreme’nin Fethi İslamiyet'in yayılması ve cahiliye devrinin sona ermesi açısından büyük bir öneme sahiptir.

Fetih öncesi

Bir süre önce Müslümanlar'la Mekkeli paganlar ("müşrikler") arasında Hudeybiye Antlaşması yapılmıştı. Mekkeli Kureyşlilerin müttefiki olan Beni Bekir kabilesi bu antlaşmaya aykırı biçimde, Müslümanlar'ın himâyesindeki Benî Huzaa kabilesine saldırdı.

İslam peygamberi Muhammed, Mekke'ye haber göndererek, öldürülenlerin kan bedellerinin ödenmesini veya Beni Bekir kabilesiyle olan ittifakın sonlandırılmasını, aksi halde Hudeybiye Antlaşması'nın bozulmuş sayılacağını ve savaşa mecbur kalacaklarını bildirdi. Mekkeliler, teklifleri reddettiler ve harbe hazırlanacaklarını haber verdiler.

Mekkeli paganlar, daha sonra fikir değiştirip Ebu Süfyan'ı Müslümanlar'ı bir barışa iknâ etmesi için Medine'ye gönderdi. Ancak görüşmelerden hiçbir netice alınamadı.

Fetih

Muhammed, Hicret'in 8. yılında, Ramazan ayının 13. günü, 10 bin kişilik bir ordu ile Medine'den çıktı. (4 Ocak 630) 20 Ramazan'da (11 Ocak 630) Muhammed ordusunu 4 kola ayırdı ve ordusuna şu emri verdi:

"Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz."

Muhammed hareket emri verdi ve Fetih Suresi'ni okuyarak Mekke'ye girdi. 3 kol herhangi bir direnişle karşılaşmazken Halid bin Velid'in komutasındaki 4. kol, İkrime bin Ebu Cehil önderliğindeki küçük bir saldırıyı geri püskürttü.

Muhammed, Mekke'ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan'a bildirdiği şekilde, kimseye dokunulmayacağını ilan etti. Ardından içerisinde 360 put bulunan Kâbe'ye yöneldi. İsra Suresi'nin 81. âyetini okuyarak putları birer birer devirdi. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlar'la Kâbe'yi tavaf etti.

Fetih Sonrası

Fetihten hemen sonra Muhammed, Kâbe'de ilk hutbesini verdi. Mekkeliler'in şüphelerini de gidermek adına hutbesinde şu sözlere de yer verdi:

2021 Yılı 14 Mart Tıp Bayramı Mesajları ve Sözleri 2021 Yılı 14 Mart Tıp Bayramı Mesajları ve Sözleri

"Benim hâlimle sizin hâliniz, Yusuf'un kardeşlerine dediğinin tıpkısı olacaktır. Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, ben de diyorum ki: 'Size bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama yok. Allah, hepinizi bağışlasın. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir. Gidiniz; sizler artık serbestsiniz." (Yusuf Sûresi 92. âyet)

MEKKE’NİN FETHİ MESAJLARI

-Ey Müslüman Bugün Mekke Fethi!

-Ümmeti Muhammed'in Şerefli günün Yıldönümü!

-Ey Müslüman, sana verilen bu Şâni onurla taşı, taşı ki neslin tükenmesin!

-Ey Müslüman, bu Fetih En Şerefli Liderin Fethi!

-Ümmeti Muhammed'in bu mübarek günü anması ve hayirlara vesile olmasi dileği ile..

-Bugün mekkenin fetih yıldönümü.tüm islam aleminin (bu fetihin yüzü suyu hürmetine)uyanıp birlik ve beraberlik içerisinde olmalarını ,daha nice gönül fetihlerine vesile kılmasını rabbım'dan niyaz ederim.

-Bugün Mekkenin fetih yıldönümü hayırlı olsun hepimize...

-31 Aralık Mekke'nin Fethinin Mübarek olmasını Cenab-ı Allah'tan diler, Yeni yılın ise kendi inancımıza göre karşılanmasını temenni ederim.

-Her yeni gün ve her yeni yılın doğan bir umut olduğu, Anaların ağlamadığı, Şehitlerin gelmeyeceği inancıyla, Mekke’nin Fethi’nin Müslüman alemine yeni yılda huzur ve güven ortamına kavuşması dileğimle.

-İslam için çekilen hiçbir sıkıntının boşa gitmediğini ve rabbimizin bunun karşılığında Mekke'nin Fethini müyesser kıldığı gerçeği kılavuzumuz olsun. Tüm İslam aleminin fetih yıl dönümünü de kutluyorum.