Kamuajans.com – T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ''Cumhurbaşkanlığı 2019/12 sayılı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi'' başlıklı genelge ile eğitimcilere yerli uygulama uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi 06.07.2019 tarih ve 30823 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Genelgenin 3. Maddesinde "Kamu kurum ve kuruluşlarına ait veriler, kurumların kendi özel sistemleri veya kurum kontrolündeki yerli hizmet sağlayıcılar hariç bulut depolama hizmetlerinde saklanmayacaktır.” hükmüne, 6. Maddesinde “Sosyal medya ve haberleşme uygulamalarına ait yerli uygulamaların kullanımı tercih edilecektir.” hükmüne yer verilmiştir.

MEB 2022 EKYS Sınav Soruları İncelenmelidir MEB 2022 EKYS Sınav Soruları İncelenmelidir

Bu kapsamda, Bakanlığımız merkez teşkilatı, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul/kurum müdürlükleri personeli ve öğretmenlerimizin bulut depolama hizmetlerinde Bakanlığımız MEBBulut sistemini veya yerli bulut depolama uygulamalarını kullanmaları, ayrıca mobil cihazları üzerinden anlık mesajlaşma uygulamalarını kullanılırken yerli uygulamaların kullanımını tercih edilmesi konusunda hassasiyet göstermeleri uygun olacaktır.


Gereğini bilgilerinize arz/rica ederim.

Özgür TÜRK
Bakan a. Bilgi İşlem Dairesi Başkanı