Kamuajans.com – Ülkemizde Covid-19 salgın vakalarının artması sebebiyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 15 Nisan 2021 tarihi itibarıyla ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar ile ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5, 6 ve 7. sınıflarda tamamen uzaktan eğitime geçileceği, okul öncesi eğitim kurumları ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında ise Bakanlığımızca belirlenen esaslar doğrultusunda yüz yüze eğitime devam edileceği ilgi (@) yazıda belirtilmiştir.

Ancak salgının devam etmesi, ülke genelinde alınan tedbirlerin artırılmasını zorunlu hâle getirmiş ve 26 Nisan 2021 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında tam kapanmaya gidileceği kamuoyuna açıklanmıştır. Buna göre eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik olarak ilgi (a) Yönetmeliğin Ek-2 nci maddesi gereğince Bakanlığımız tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür:

1. Ülke genelindeki tüm resmî ve özel okul öncesi eğitim kurumları (özel eğitim anaokulları ile özel eğitim ana sınıfları, bağımsız anaokulları, ana sınıflari, uygulama sınıfları), ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ilkokulları, özel eğitim ortaokulları, özel eğitim uygulama okulları ile bu kademedeki özel eğitim sınıflarının tamamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçilecektir. Ayrıca evde, hastanede ve kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim kapsamında destek eğitim odasında verilen eğitim hizmetleri de uzaktan eğitim yolu ile yürütülecektir.

TYT, AYT ve YDT sınav görevlilerinin ücretleri hesaplara yatırıldı TYT, AYT ve YDT sınav görevlilerinin ücretleri hesaplara yatırıldı

2. Uzaktan eğitim faaliyetlerinde EBA üzerinden sağlanan alt yapının yanı sıra açık kaynaklı diğer güvenilir platformlar da kullanılabilecek olup öğrencilerin canlı dersleri ve TRT EBA'yı düzenli olarak takip etmeleri sağlanacaktır.

3.Okul öncesi eğitimdeki uzaktan eğitim faaliyetleri ilgi (b) yazıdaki esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

4. İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulları için uzaktan eğitim faaliyetlerinde bir ders saati 30 (otuz) dakika; teneffüsler ise 10 (on) dakika olacak şekilde planlanacaktır.

5.Ilgi (c) yazı doğrultusunda 03 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılması planlanmış olan sınavlar 17 Mayıs 2021 tarihinden sonrasına planlanmak üzere ertelenmiştir.

6. İlkokulların 3. sınıfında yürütülmekte olan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) ilgi (R) yazı doğrultusunda durdurulmuştur.

Öğrenci, veli ve okul yönetimlerinin konu ile ilgili olarak bilgilendirilmesi ve Bakanlığımızca yeni bir açıklama yapılıncaya kadar eğitim öğretim faaliyetlerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ziya SELÇUK

Bakan