Kamuajans.com – Anadolu imam hatip liselerinde görev yapan müdür ve müdür başyardımcılarının, tam gün tam yıl eğitim için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacaklarına ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği gibi Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 4'üncü maddesinin (k) bendinde; tam gün tam yıl eğitimin, mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının fiziki kapasitelerinden azamî derecede yararlandırılması amacıyla hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak üzere 07.00-24.00 saatleri arasında fiilen yapılan eğitim ve öğretimi ifade ettiği belirtilmiştir.

Görüleceği üzere tam gün tam yıl eğitim için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılmanın temel şartı, görev yapılan eğitim kurumunun mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumları kapsamında bulunmasıdır.

Bu çerçevede, mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumları kapsamında olmadığı açık olan anadolu imam hatip liselerinde görev yapan müdür ve müdür başyardımcılarının, tam gün tam yıl eğitim için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet AYTAÇ

Bakanlık kararı verdi: 'Cinsel istismarı' anlatan çocuk kitabı muzır yayın ilan edildi Bakanlık kararı verdi: 'Cinsel istismarı' anlatan çocuk kitabı muzır yayın ilan edildi

Bakan a. Daire Başkanı