konusu program, ekte yer alan 09.07.2020 tarihli ve 17 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olup bu karar ile 26/11/2014 tarihli ve 101 sayılı kararıyla kabul edilen Ortaokul Rehberlik ve Kariyer Planlanma Dersi Öğretim Programı, 14/09/2012 tarihli ve 159 sayılı kararıyla kabul edilen Okul Öncesi Eğitim Rehberlik Programı ve 02/08/2006 tarihli ve 329 sayılı karar ckinde yer alan Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı tüm sınıf düzeylerinde uygulamadan kaldırılmıştır. Ayrıca bahsi geçen Kurul Kararı program güncellemesine ilişkin olup, haftalık ders çizelgelerinde bulunan ders isimlerinde herhangi bir düzenlemeyi içermemektedir.

Bu kapsamda ilköğretim kurumları haftalık ders çizelgelerinde yer alan Rehberlik ve Kariyer Planlama dersi ile ortaöğretim kurumlarını haftalık ders çizelgelerinde yer alan Rehberlik ve Yönlendirme derslerinde 09.07.2020) tarihli ve 17 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan Sınıf Rehberlik Programin uygulanması için okul ve kurumlarımızda gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Mehmet Nezir GÜL
Bakan a. Genel Müdür

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlügünün 30/04/2020 tarihli ve 39201250101.05-E.6688962 sayılı yazısı üzerine kurulumunda görüşülen Sınıf Rehberlik Programı (Okul Öncesi, İlkokul. Ortaokul ve Ortaöğretim)'nm 2020-2021 eğilim ve öğretim yılından itibaren tüm sinit düzeylerinde ekli örneğine göre uygulanması.

Kurulumuzun 26 11 2014 tarihli ve 101 sayılı kararıyla kabul edilen Ortaokul Rehberlik ve Kariyer Planlanma Dersi Öğretim Program, 14 09 2012 tarihli ve 159 sayılı kararıyla kabul edilen Okul Öncesi Eğitim Rehberlik Programı ve 02 08 2006 tarihli ve 329 sayılı karar ekinde yer alan Ortaöğretim Kurumları Smit Rehberlik Programı'nın tüm sınıf düzeylerinde uygulamadan kaldırılması hususunu uygun görüşle arz ederiz.

Prof. Dr. Bahri ATA
H. İbrahim KAHRAMAN