Kamuajans.com – Milli Eğitim Bakanlığı 2019 yılı sınav uygulama takvimi doğrultusunda, Açık Öğretim Kurumlan 2019-2020 I.Dönem Sınavları 07-08 Aralık 2019 tarihlerinde, MEB Adaylık Kaldırma Sınavı 08 Aralık 2019 tarihinde sorunsuz gerçekleştirilmiştir.

Bahsi geçen sınavlarda görev alan personele ait sınav görev ücretlerinin, 2019 yılı Aralık ayında uygulanan mevcut aylık katsayı üzerinden ödenmesi kamu mâliyesi açısından önem arz etmektedir.

Bu nedenle bahsi geçen sınavlarda görev alan personele ait bilgilerin Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi (MEBBİS) ile Kamu Harcama ve Muhasebat Bilişim Sistemine (KBS) veri giriş ve onay işlemlerinin ivedi olarak yapılması, işlerini tamamlamayan okul, kurum veya müdürlüklerin konu hakkında uyarılarak bu işlemlerin tamamlanmasının sağlanması, KBS Sisteminden ödenecek kalemler hakkında gerekiyorsa ilgili Mal Müdürlükleri ile irtibata geçilerek gerekli tedbirlerin alınarak bahsi geçen sınavlarda görev alan personele ait sınav görev ücretlerinin 2019 yılı Aralık ayında uygulanan mevcut aylık katsayı üzerinden ödenmesinin sağlanması gerekmektedir.