Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 62045208-903.01-E.18038949 sayılı Planlama Bakım Onarım konulu 14 Aralık 2020 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Genel Müdür Bakan a. Kemal Varın Numanoğlu imzalı resmi yazıda ''Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında eğitim öğretim faaliyetlerinin 23 Kasım 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitim yoluyla yapılması öngörülmüş ve bu süreçte yapılacak ek ders ücreti ödemelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 23 Kasım 2020 tarihli ve 28892082-869-E.17110121 sayılı yazısı ile tüm Valiliklere açıklama yapılmıştır.

"Bu ülkede matematik, yabancı dil öğretilemiyor' sözünü tarihin çöplüğüne gömeceğiz." "Bu ülkede matematik, yabancı dil öğretilemiyor' sözünü tarihin çöplüğüne gömeceğiz."

Genel Müdürlüğümüze intikal eden şifahı bilgilerden mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında görev yapan alan bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine ''Planlama ve Bakım-Onarım Görevi'' adı altında verilen ek ders ücretinin ödenip ödenmeyeceği hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşıldığından konuyla ilgili Personel Genel Müdürlüğünden alınan 1 Aralık 2020 tarihli ve 28892082-869-E.17522009 sayılı yazısı ekte gönderilmiştir.'' denilmiştir.