Kamuajans.com – Mesleki ve teknik eğitim okullarında yüz yüze eğitime başlanıldığı, atölye ve laboratuvarların aktif olarak kullanıldığı, bakım ve onarımlarının yapıldığı belirtile alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine "Planlama, Bakım Onarım" adı altında verilen ek ders ücreti ödemelerinde sorun yaşandığı belirtilerek alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin mağdur olmamalarının talep edildiği ilgi (b) yazı incelenmiştir.

Milli Eğitim Bakanı Özer'den Okullara Ödenek Müjdesi! Milli Eğitim Bakanı Özer'den Okullara Ödenek Müjdesi!
Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında görev yapan alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine, ilgi (a) Kararın 6 nci maddesinin dördüncü fikrasına göre; "Planlama ve Bakım-Onarım Görevi" karşılığı ödenen ek ders ücretinin ödenip ödenmemesi hususunda Bakanlığımıza yazılı ve sözlü herhangi bir sorun intikal etmemiştir.

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine, yüz yüze eğitimin başlaması sebebiyle görev yaptıkları eğitim kurumunun bölüm, atölye ve laboratuvarlarındaki çalışmaların planlanması, tezgah, makine, araç ve gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması amacıyla yaptıkları çalışmalar için ilgi (a) Kararın 6 nci maddesinin dördüncü fikrasına göre “Planlama ve Bakım Onarım Görevi" karşılığı olarak ek ders ücretinin ödenmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.

Kemal Varin NUMANOĞLU
Bakan a. Genel Müdür