Kamuajans.com – Bilindiği üzere, 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Performans Esaslı Program Bütçe olarak hazırlanmış ve kurumların mevcut tertip yapısında ve tertip yapısında kullanılan kurumsal kodlarda esaslı değişiklikler yapılmıştır.

Bu kapsamda, Genel Bütçeli Kamu Kurumları personelinden, maaş işlemleri Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) üzerinden yürütülen memur, kadro karşılığı sözleşmeli personel, sözleşmeli personel (4/B ye tabi) gibi değişik istihdam türlerinde çalışan kamu personeline ilişkin işlemlerin nasıl yürütüleceğine ilişkin KBS duyurusu ekte gönderilmiştir.

Bununla birlikte, Bakanlığımız personeline ilişkin maaş v.b ödeme işlemlerinin aksatılmadan gerçekleştirilebilmesi için öncelikle Ek2'de yer alan Bakanlığımız yeni program bütçe tertip bilgileri Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından tanımlanmıştır. Harcama birimlerinin ilgili mutemetlerince tanımlanan tertip bilgilerinin doğruluğu EK2'de gönderilen Bakanlığımız Program Bütçe Tertipleri ile karşılaştırılarak KPHYS üzerinden teyit edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

2022 Temmuz Zamlı Öğretmen Maaşları 2022 Temmuz Zamlı Öğretmen Maaşları

Mehmet Fatih LEBLEBİCİ

Başkan