Kamuajans.com – Bilindiği üzere 2020-2021 ders yılı 31 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla başlamış ve ortaöğretim kurumlarında 31 Ağustos-09 Ekim 2020 tarihleri arasında uzaktan eğitim programı uygulanmıştır. Salgin sürecinin ülkemizdeki seyri dikkate alınarak Bakanlığımızın planlamaları doğrultusunda, farklı tür ve kademelerdeki eğitim kurumlarımızda kademeli olarak yüz yüze eğitimin kapsamının genişletilmesi kararı alınmış ve buna göre 12 Ekim 2020 Pazartesi gününden itibaren ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sinif öncesi hazırlık sınıfları ile 12 nci sınıflarında, belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçileceği kamuoyuna açıklanmıştır.

MEB 2022 Yılı Bursluluk Hakkı Kazanan Öğrenciler Hakkında Resmi Yazı MEB 2022 Yılı Bursluluk Hakkı Kazanan Öğrenciler Hakkında Resmi Yazı
ilgi (a) Yönetmeliğin "Olağanüstü durumlarda eğitim öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" başlıklı Ek 3 üncü maddesi gereğince aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel örgün ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sinif öncesi hazırlık sınıfları ile 12 nci siniflarında yüz yüze eğitime başlanacaktır.

Buna göre resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında;

1. İlgi (c) "Yüz Yüze Eğitime İlişkin Açıklamalar" konulu yazımızın uygulanmasına devam edilecek olup bununla birlikte öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak, okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takibi yapılarak okulda gerçekleştirilecek olan yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Onleme Kontrol Kilavuzu "na göre gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

2. Dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düze bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecektir. Bu amaçla bir şube gruplara ayrılabilecek, bu ayrım sonucu oluşan gruplar ayrıca e-Okul sistemine tanımlanmayacaktır. Uzaktan eğitim sürecinde gruplar tekrar aynı şubede birleştirilecektir.

3. Okul yönetimlerince, yüz yüze eğitim için, iki gruba ayrılan şubelerden birinci gruplar, pazartesi ve salı günleri, ikinci gruplar ise perşembe ve cuma günleri okula gelecek şekilde planlamalar yapılacaktır. Çarşamba günlerinde ise yüz yüze eğitime ara verilecek, okulun dersliklerinin ve eklentilerinin genel temizliği kapsamlı şekilde gerçekleştirilecektir. Belirlenen günlerde, günde 8 saat, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de  10 dakika olarak uygulanacaktır. Ayrıca öğle arası uygulaması yapılmayacaktır.

4. Yüz yüze eğitimde; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.02.2018 tarihli ve 56 sayılı Kararı uyarınca kabul edilen Haftalık Ders Çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerden okul yönetimince belirlenenler yüz yüze eğitim, bunların dışında kalanlar ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek ve haftalık ders programı yeni norm ihtiyacı oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.

5. İlgi (a) Yönetmeliğin "Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları" başlıklı 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında sözü edilen "performans çalışmaları ve proje konuları" zümre öğretmenlerince belirlenerek öğrencilere verilecektir.