Kamuajans.com - Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden 11.10.2016 tarihli Okul Öncesi Dönemde Eğitim konusunda 10096465-160-E.11088495 sayılı resmi yazı yayınlandı.

TYT, AYT ve YDT sınav görevlilerinin ücretleri hesaplara yatırıldı TYT, AYT ve YDT sınav görevlilerinin ücretleri hesaplara yatırıldı
Kamuajans.com - Söz konusu yazı okul öncesi eğitim yaş aralıkları ve özel eğitim ihtiyacı olan çocukların özel eğitimden nasıl ve kaç ay yararlanabilecekleri konusunu içermektedir. Ayrıca özel eğitimi tamamlayıp ilköğretim birinci sınıfa başlayan ama gelişim yaşı geri olan öğrencilerin okul öncesi eğitim sürelerini nasıl uzatabilecekleri de açıklanmaktadır.

Özel eğitim ihtiyacı olan çocukların RAM (Rehberlik Araştırma Merkezi) raporu ve veli isteği ile en fazla 78 aya kadar okul öncesi eğitimden yararlanabileceği Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde açıkça belirtilmektedir. 

78 ay okul öncesi eğitim alıp eğitimi tamamlayan ve ilköğretim birinci sınıfa başlayan ancak gelişiminin kronolojik yaşının gerisinde olması sebebiyle ilkokula başlamasının uygun olmadığı doktor raporu ile belgelenen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin okul öncesi eğitim sürelerinin uzatılmasına ilişkin veli talepleri Genel Müdürlüğe iletilmelidir.

Ayrıca, yayınlanan resmi yazıda ''söz konusu talepler doğrultusunda yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçebilmek amacıyla devam etmekte olunan okulca hazırlanan ''okul öncesine devam etmesinin uygun olduğu belirtilen tutanak, rehberlik ve araştırma merkezlerinde oluşturulan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca hazırlanan rapor ve hastanelerce verilmiş sağlık raporu'' olan 2016-2017 eğitim öğretim yılı Eylül ayı sonu itibariyle 78 ayını tamamlamamış özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin okul öncesi eğitimine kayıtlarının yapılabilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz rica ederim'' denilmektedir.

KamuAjans.com
- Özel Haber