Kamuajans.com – MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 27.01.2021 tarihli ve ''2021 Yılı Ödenek Talebi ve Kullanımına İlişkin Esaslar'' konulu resmi yazısı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı    : E-20880154-841.01.01-19765538    27.01.2021
Konu    : 2021 Yılı Ödenek Talebi ve Kullanımına    
    İlişkin Esaslar    

DAĞITIM YERLERİNE

2021 Mali yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Genel Müdürlüğümüze bağlı mesleki ve teknik okullar için tahsis edilen ödeneklerin, okullarımız tarafından nasıl talep edileceği ve kullanılacağına yönelik açıklamalar ekte yer almaktadır.

Ekte yer alan açıklamaların Genel Müdürlüğümüz okullarına duyurulması ve ödenek talep ve kullanımlarının, açıklamalar doğrultusunda yapılması hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Kemal Varın NUMANOĞLU

Bakan a.

Genel Müdür


Ek: 2021 Yılı Ödenek Talebi ve Kullanımına İlişkin Esaslar

Dağıtım:

Gereği;

B Planı

 
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARIN

ÖDENEK TALEBİ VE KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR

Merkez Bütçe Birimi İle İletişim:

1.    Okullarımız bütçe işlemleri ile ilgili taleplerini [email protected]meb.gov.tr adresine e-posta göndererek ileteceklerdir. 2019/16 Sayılı Genelge gereği bütçe ile ilgili konularda iletişim için okulun resmi “k12” e-posta adresi kullanılacaktır. Resmi okul maili dışından gelen talep ve istekler işleme alınmayacaktır. Telefon üzerinden yapılacak resmi bilgi paylaşımı, talepler veya mali konulardaki işlem istekleri (talepte bulunanın okul yönetimi olduğunun doğrulanabilmesi için ve MEB BİLGİ VE SİSTEM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ gereği) karşılanmayacaktır.

2.    Sizlere ulaşabilmemiz için Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında (mtegm.meb.gov.tr) “Okul Uygulamaları” sekmesinde bulunan okul yöneticilerine ait veriler güncel olmalıdır.

3.    Yazışmalarda karışıklığa meydan verilmemesi bakımından kurum kodu ve vergi numarasının mutlaka belirtilmesi; vergi numarası ve kurum kodu değişikliklerinin acilen bildirilmesi gerekmektedir.

4.    Genel Müdürlüğümüz okullarının donatım ihtiyaçları için ödenek talepleri Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır. İletişim e-posta adresi [email protected] dir.

5.    Ödenek talep modülüne girilen talepler Genel Müdürlüğümüz tarafından onaylandığında, okulun ……[email protected] uzantılı resmi mailine talebin onaylandığına dair bilgi maili ve okul müdürünün cep telefonuna da bilgi mesajı gelmektedir. Bu nedenle Devlet Kurumları Modülünde kayıtlı cep telefonlarının doğru olması ve ……[email protected] mail kutusunun sürekli kontrol edilerek boş olmasının sağlanması gereklidir.

6.    Soru ve sorunlarınıza cevap alabilmeniz ve işleminizin hızlıca neticelenebilmesi için altta bulunan şablondaki kurum tanıtıcı bilgileri, göndereceğiniz tüm e-postalara ekleyiniz. Yetersiz bilgilerle gönderilen e-postalarınız işleme alınamayabilir. Mail kutusu kota sorunu yaşamamak için mailinizi Outlook vb. program üzerinden kullanmanız önerilir. Outlook kurulumu konusunda gerektiğinde bilişim teknolojisi öğretmenlerimizden destek alınız.

E-posta Şablon:


İl-İlçe:
Okul Adı:
Okul Kurum Kodu:
Vergi Kimlik No:

Soru-Sorun-Talep:

isteklerinizi anlaşılır biçimde açıklayınız. Gerekli belgeleri ekleyiniz.
 
ÖDENEK TALEBİ VE KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR

7.    Ödemelerin süresi içinde yapılabilmesi için ödenekler zamanında talep edilecektir. Özellikle son ödeme tarihi net olarak belirlenmiş faturalar okul/kuruma ibraz edildiğinde zaman kaybetmeden ödenek talep modülüne giriş yapılacaktır. Genel Müdürlük tarafından inceleme, onay süreci ve Strateji Geliştirme Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı onayı gibi işlemler en az 7 gün zaman alacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

8.    Bazı harcamalarda erken ve peşin ödemeden dolayı indirim yapılabilmektedir. Bu durum göz önünde bulundurularak ödenek talebinde bulunulacaktır.

9.    Okul vergi numarası değişenler, yeni vergi numarasını ödenek takip modülüne girerek gerekli düzeltme işlemini yapacaklardır. MEBBİS de vergi numarası hatalı olanlara ödenek gönderilememektedir.

10.    Pansiyon Elektrik, Su, Doğalgaz vb. Harcamalar: Bağımsız aboneliği olan pansiyonlar Ödenek Takip Modülünde bina türünü “Pansiyon” olarak seçecektir. Pansiyon ve okulun ortak aboneliği var ise bina türünü “Okul ve Pansiyon” olarak seçecek ve pansiyon fatura giderlerinde tutar mevcut ise pansiyonun elektrik, su, doğalgaz gibi harcamaları pansiyon bütçesinden yapılacaktır. Fatura giderleri kaleminden yapılacak harcamalar için ödenek talebi yukarıda açıklandığı şekilde ödenek takip modülü aracılığı ile yapılacak, fakat ödenek gelmesi beklenmeyecektir. Mevcut pansiyon bütçesinden ödeme yapılacaktır.

11.    Talebe dayalı gönderilen ödenekler 30 gün içinde kullanılacaktır. Kullanılmaması halinde tenkis edilebilinir.

CHP AYM'ye başvurmuştu! 'Öğretmenlik Kariyer Sınavı' iptal edilecek mi? CHP AYM'ye başvurmuştu! 'Öğretmenlik Kariyer Sınavı' iptal edilecek mi?

 
MEBBİS ÖDENEK TAKİP MODÜLÜ

Ödenek Takip Modülü ile;
    Fatura Giriş Ekranı

    Ödenek İşlemleri;

    Taşıt İşlemleri,

    Ek Ücret ve Huzur Hakkı İşlemleri

    Görev Yolluğu İşlemleri, yapılmaktadır.

FATURA GİRİŞ EKRANI:

12.    Okul/kurumun abonelik yolu ile satın aldığı mal ve hizmetler karşılığı, kuruma bedeli ödenmek üzere düzenlenmiş faturaların ödenekleri bu bölüm üzerinden talep edilecektir. Abonelikler öncelikli olarak modüle kayıt edilecek, modüle kayıt edilmeyen aboneliklere ait faturalar için ödenek talep edilemeyecektir. (Aboneliğe dayalı olarak talep edilen ödeneklerle ilgili eklenen belgeler çoğu zaman okunamamaktadır. Eklenen faturaların okunur olduğuna dikkat edilmelidir.)

13.    Aboneliğe bağlı olarak düzenlenen faturalar için yani elektrik alımları, su alımları (ön ödemeli kartlı su hariç), doğalgaz alımları (ön ödemeli kartlı doğalgaz alımı hariç), jeotermal enerji alımları, telefon kullanım giderleri, bilgiye abonelik giderleri ayrı ayrı kendi menüsüne girilecek, kendi menüsüne girilmeyen talepler reddedilecektir.

Bunlar;
    Bilgiye abonelik ve internet erişim giderleri

    Doğalgaz alımları - Sayaç Okumalı

    Elektrik alımları,

    Fatih projesi TTVPN ödemesi (2019 yılı ve sonraki yıllara ait faturalar Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından ödeneceğinden MEBBİS’e fatura girişi yapılmayacaktır),

    Jeotermal kaynak kullanımları,

    Pansiyon doğalgaz alımları - Sayaç Okumalı,

    Pansiyon elektrik alımları - Sayaç Okumalı,

    Pansiyon jeotermal alımları - Sayaç Okumalı,

    Pansiyon su alımlar - Sayaç Okumalı,

    Su alımları - Sayaç Okumalı

    Telefon abonelik ve kullanım ücretleri


ÖDENEK İŞLEMLERİ:

14.    Aşağıda sıralanan harcama kalemleri için (15, 16, 17 ve 18 inci maddeler hariç) ödenek talep edilirken, öncelikli olarak alınacak mal ve hizmetin piyasa araştırması yapılacak, kaç liraya alınabileceği, alınacak proforma fatura, teklif mektubu gibi belgelerle tespit edilecek ve bu belgelerle ödenek talebinde bulunulacaktır. Su ve doğalgaz tüketim bedelleri ön ödemeli olarak yapılıyor ise maksimum 2 aylık ihtiyaç bölüme girilerek
 
talepte bulunulacaktır. Ön ödemeli su ve doğalgaz, fuel oil, akaryakıt ve yağ alımları dışında kullanılan diğer enerji alımları “Diğer Enerji Alımları” menüsüne girilecektir. Bu bölümde sıralanan harcamalar için ödenekler bütçe imkânları doğrultusunda karşılanacaktır.

15.    Bu bölüme “FATURALI ÖDENEK TALEP İŞLEMLERİ” başlığı altında sıralanan harcamalara ait ödenek talebi girilmeyecektir.

16.    Temrinlik Alım Giderleri: Okul/kurumun yıl içinde kullanabileceği ödenek miktarı; okulunuzda eğitim öğretim yapılan alanlar ve alanlarda öğrenim gören öğrenci sayıları dikkate alınarak MEBBİS tarafından hesaplanacaktır. Hesaplanan tutardan fazla ödenek talebine sistem müsaade etmeyecektir. Talep edilecek ödenek miktarı dönemler itibari ile 1. Dönem hesaplanan tutarın %40’ı 2. Dönem %60’ı oranında (Temmuz-Aralık 1. Dönem / Ocak-Haziran 2. dönem olmak üzere yılda 2 defa talep gereklidir) MEBBİS tarafından hesaplanacaktır. İçinde bulunulan dönem için hesaplanan tutar kadar ödenek talebi MEBBİS üzerinden “03.02.60.01 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik

Malzeme Alımları“ bütçe tertibinden yapılabilecektir. Başka tertiplerden yapılan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu ödenek talepte bulunmayan kuruma gönderilmeyecektir.

17.    Temizlik Malzemesi Alım Giderleri: Okul/kurumun yıl içinde kullanabileceği ödenek miktarı öğrenci sayısı dikkate alınarak MEBBİS tarafından hesaplanmaktadır. Hesaplanan ödenek miktarının % 40’ı 1 inci dönem (Temmuz- Ağustos), %60’ı ise 2 inci dönem (Ocak-Haziran) için talep üzerine gönderilecektir. Ödenek talepleri MEBBİS üzerinden “03.02.20.02-Temizlik Malzemesi Alımları” bütçe tertibinden yapılabilecektir. Başka tertiplerden yapılan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Hesaplanan tutardan fazla ödenek talebine sistem müsaade etmeyecektir.

18.    Kırtasiye Alım Giderleri: Okul/kurumun yıl içinde kullanabileceği ödenek miktarı öğrenci sayısı dikkate alınarak MEBBİS tarafından hesaplanmaktadır. Hesaplanan ödenek miktarının % 40’ı 1 inci dönem (Temmuz- Ağustos), %60’ı ise 2 inci dönem (Ocak-Haziran) için talep üzerine gönderilecektir. Ödenek talepleri MEBBİS üzerinden “03.02.10.01-Kırtasiye Alımları” bütçe tertibinden yapılabilecektir. Başka tertiplerden yapılan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Hesaplanan tutardan fazla ödenek talebine sistem müsaade etmeyecektir.

19.    Yarım Yatılılık (Öğle Yemeği) Harcamaları: Okul/kurumun yıl içinde kullanabileceği ödenek miktarı; öğrenci sayısı dikkate alınarak okulun talep edeceği ödenek miktarı tavanı dönemler itibari ile 1. Dönem hesaplanan tutarın %40’ı, 2. Dönem %60’ı oranında (Temmuz-Aralık 1. Dönem / Ocak-Haziran 2. dönem olmak üzere yılda 2 defa talep gereklidir) MEBBİS tarafından hesaplanacaktır. İçinde bulunulan dönem için hesaplanan tutar kadar ödenek talebi MEBBİS üzerinden “03.02.40.01-Yiyecek Alımları” bütçe tertibinden yapılabilecektir. Başka tertiplerden yapılan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Hesaplanan tutardan fazla ödenek talebine sistem müsaade etmeyecektir. Bu ödenek talepte bulunmayan kuruma gönderilmeyecektir. Yarım yatılılık kapsamında (imkânları uygun olan okullarda) öğrencilere verilecek öğle yemeği için 03.2.4.01 ekonomik kodundan, (pansiyonda kalan parasız yatılı öğrenciler hariç, öğrenci sayısının % 20'si için 150 gün üzerinden) ödenek MEBBİS tarafından hesaplanacaktır. Mesleki Eğitim Merkezlerinde ise Öğrencilerin % 50 si bu hizmetten yararlanacaklardır.

 
Gönderilen bu ödenek kesinlikle diğer ihtiyaçların karşılanmasında kullanılmayacaktır. 2019 yılında yarım yatılılık için ödenek talebinde bulunan ve bu ödeneği bu amaçla kullanmayan okullara 2020 yılında yarım yatılılık ödeneği gönderilmeyecektir.

20.    Taşınır Tamir Bakım Giderleri: Taşınırlarında kayıtlı olan cihazların tamir ve bakımı için ödenek talebi bu başlık altından yapılacaktır. Tamiri yapılacak taşınır için piyasadan/servisinden fiyat teklifi alınarak ödenek talebi sisteme girilecektir. Talepler bütçe imkânları çerçevesinde karşılanabilecektir.

21.    Yol Katılım Ücretleri, Araç Muayene Giderleri: İlgili kurumdan alınan belgeler ek yapılarak talep edilecektir.

22.    İlan Giderleri: İlana ilişkin ilgili fatura okulunuza ibrazı sonucu ödenek talebinde bulunulacaktır.

23.    Kira / Ecrimisil Giderleri: Kira sözleşmesinde belirlenen ödeme tarihlerine uygun ödenek talebinde bulunulacaktır. Ödenek talebi yapılırken kira kontratı MEBBİS ödenek takibine eklenecektir. Ecrimisil ödemelerinde ise ödeme emrini takiben ödenek talebinde bulunulacaktır.

24.    Bando / Tören Malzemesi Alımları: Bütçe ödeneği imkânları doğrusunda karşılanmaya çalışılacaktır.

25.    Spor Malzemesi Alımları: Bütçe Ödeneği imkânları doğrusunda karşılanmaya çalışılacaktır.

26.    Kamera Sistemi Alımları: Bütçe Ödeneği imkânları doğrusunda karşılanmaya çalışılacaktır.

27.    Yangından Korunma Malzemeleri Alımı (yangın tüplerinin dolumu dahil): Yangın tüpü dolumu 03.02.60.01 ekonomik kodundan, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme cihazı alımları, yangın ikaz sistemi kurulması, itfaiye eri elbisesi ve müştemilatı alımı, yangınla mücadele sistemi alımı vb. yangından korunmanın gerektirdiği mal ve malzeme alımları ve her türlü giderleri 03.07 ekonomik kodundan, bütçe imkanı çerçevesinde karşılanabilecektir.

28.    Odun, Kömür (Katı Yakıt) Alımları: Okulların ve pansiyonları fuel-oil, kömür ve odun yakıt ihtiyaçları 07.01.2019 tarihli ve 425530 sayılı Strateji Geliştirme Başkanlığının yazısı gereği ilçe/il yönetimleri tarafından karşılanacaktır.

29.    Ön Ödemeli Doğalgaz, Su vb. Alımları: Bütçe ödeneği imkânları doğrusunda karşılanmaya çalışılacaktır. Talepler en fazla 2 aylık ihtiyaçları için yapılacaktır.

30.    İlk Abonelik ve Güvence Bedeli: İlgili beleğeler eklenerek ödenek talebinde bulunulacaktır.

31.    Ödenek işlemleri, (03.02 > Tenkis Edilmesi Gereken Miktar Ödeneği (03.2)) başlığından ihtiyaç fazlası bulunan ödenekler tenkis edilmek amacıyla sisteme işlenecektir. Bu başlıktan ödenek talebi yapılmayacaktır. Sadece 03.02 ekonomik kodundan ihtiyaç fazlası ödenekler bu başlıktan girilecektir. Ödenek tenkisi için bunun dışında herhangi bir işleme ihtiyaç bulunmamaktadır.


TAŞIT ÖDENEK TALEP İŞLEMLERİ

32.    Taşıtla ilgili her türlü talep, (yakıtı ve yağ değişimi dahil) tümü işlemler bu menüye girilecektir. Sigorta Giderleri, Araç Tamir Bakım Giderleri, Ruhsat ve vergi giderleri gibi.

33.    Araç Yakıt Alımları; Bütçe Ödeneği imkânları doğrultusunda karşılanmaya çalışılacaktır. Sisteme akaryakıt faturası girilmesi karşılanacağı anlamını taşımaz. Ödenek onaylanmadan borçlanmayınız.
 
EK ÜCRET VE HUZUR HAKKI İŞLEMLERİ

34.    Ek ücret ve huzur hakkı talepleri zaman sınırlaması olmaksızın girilebilecektir. Talepler ödenek durumuna göre karşılanacaktır.

35.    Ek ücret ve huzur hakkı talepleri girildikten sonra, talebe ait bir hata/eksiklik tespit edilmesi halinde, Bakanlık tarafından onay verilmediği sürece düzeltme yapabilir veya talep silinebilir.

36.    Ek ücret ve huzur hakkı ve MEBBİS üzerinden nasıl talep edileceği konusunda 22.11.2017 tarih ve 19815199 sayılı yazı gönderilmiştir. Söz konusu yazı gereği MEBBİS üzerinden talep yapılamayan kişiler için talep formu doldurularak yazı ile talepte bulunulacaktır. İlgili form üzerinde açıklama yapılmaksızın veya form alanları eksik-tamamlanmadan gönderilen talepler işleme alınamayacaktır. Örneğin; Tarım alanı bulunan liselerde öğretmen olarak çalışmakta olan mühendis-veteriner unvanları için sisteme talep girilemediğinden bu kişiler için form düzenlenecektir.

37.    İşletme temsilcilerine verilecek huzur hakkı, kimya teknolojisi alanı öğretmenleri ve emekliye ayrılmış olan öğretmenler için sıklıkla form gönderilmektedir. Bu sayılan durumlar için form gönderilmeyecek ve bu gibi talepler sisteme girilecektir. Kadrosu il-ilçe milli eğitim müdürlüklerinde olup mesleki okullarımızda görevlendirme yoluyla çalışan öğretmenler içinde ek ücret ve huzur hakkı ödenecektir. Bu husus dışındaki detaylı açıklamalar 22.11.2017 tarih ve 19815199 sayılı yazımız ile açıklanmıştır.


GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU TALEP İŞLEMLERİ

38.    Geçici görev yolluk talepleri bu bölümden yapılacaktır. Görev ifa edilmeden tahmini olarak yolluk talebinde bulunulmayacaktır. Göreve ait onay ve geçici görev yolluğu bildirimi belgesi gibi belgeler talep esnasında sisteme girilecektir. Geçici görevlendirmelerin tasarruf anlayışı içinde yapılmasına özen gösterilecektir.

-Geçici görev yolluk ödenek tertibi: E.03.03.10.01-Yurtiçi Geçici Görev Yollukları

-Sürekli görev yolluğu tertibi    : E.03.03.20.01-Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları

Sürekli görev yolluğu için ödenek talebinde bulunulmayacaktır.


TALEP OLMAKSIZIN GÖNDERİLECEK ÖDENEKLER

39.    Sosyal Yardımları (Pansiyonda Kalan Parasız Yatılı Öğrenciler İçin): Bu harcamalar için ödenek talebinde bulunulmayacaktır. Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar Ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 21.inci maddesinin 1 inci fıkrasına göre pansiyonlu okullara; yılda bir defa eğitim öğretim yılı başında, pansiyonda kalan parasız yatılı öğrenci sayısı dikkate alınarak Bakanlık tarafından yapılacak hesaplama sonrası 37.98.418.0-0013.0070-01-05.04 ekonomik kodundan ödenek gönderilecektir.

40.    Öğrencilerin Harçlıkları (Pansiyonda Kalan Parasız Yatılı Öğrenciler İçin): Bu harcamalar için ödenek talebinde bulunulmayacaktır. Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar Ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin 2.inci fıkrasına göre
 
37.98.419.0-0013.0070-01-05.04 tertibinden, e okulda kayıtlı parasız yatılı öğrencilere aylık ödenmek üzere ödenek gönderilecektir.

41.    Parasız Yatılı Öğrencilere Pansiyon Hizmetleri Ödenekleri: 2021 Mali yılı Pansiyon Gelir Gider cetvelinde gösterilen ve pansiyonda barınan parasız yatılı öğrencilerinin; iaşe, ibate ve bütçedeki diğer giderlerini karşılamak üzere 37.98.420.0-0013.0070-01-05.04 tertibinden e okuldaki parasız yatılı öğrenci sayısı dikkate alınarak aylık ödenek gönderilecektir. Spor Liseleri ve Güzel Sanatlar Liseleri için (4.020/255 x öğrenci sayısı x gün) 255 gün, 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okullar (Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezleri 4.520/280 x öğrenci sayısı x gün) için 280 günlük hesaplanacaktır.

42.    %12 ödenek talepleri gönderilen ödeneklerin %12 si Ankara Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesaplarına aktarılmasından sonda pansiyondaki hangi gider için ve tutarı belirtilerek DYS üzerinden Resmi yazı ile talep edilecektir.

43.    Burslu Öğrenci Ücretleri: Öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için öğrencilerin güncel bilgilerinin e- okul yönetim bilgi sisteminde bulunan e-burs modülüne işlenmesi gerekmektedir. E- burs modülünde güncel bilgisi bulunan burslu öğrencilere burs tutarları Genel Müdürlük tarafından öğrencilerin banka hesabına gönderilecektir.

44.    Hizmet Alım (Yardımcı Hizmetli Personeli): 24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı

Resmi Gazetede ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmek üzere yayınlanan 696 Sayılı KHK’nin 127. Maddesinin Geçici 23.üncü ve 24.üncü maddesi gereği, hizmet alım yolu ile istihdam edilen personel geçici veya sürekli işçi kadrosuna geçmişlerdir. Bu nedenle okullara Genel Müdürlük tarafından hizmet alımı desteği verilememektedir.

DİĞER HUSUSLAR

45.    SGK İdari Para Cezaları: İdari para cezaları için Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının 23.11.2011 tarihli ve 7679 sayılı yazısı gereği gerekli işlem yapılacaktır.

İlgili kurumdan resmi olarak yapılan idari para cezası tebligatları için ödenek talepleri, MEBBİS Ödenek Talep Modülü üzerinden (“02.04.20.01 > SGK İdari Para Cezaları” başlığı altından) ilgili belgeler eklenerek istenecektir. Talep oluştururken açıklama kısmında cezai işlemin nedeni açıklanacaktır. Sisteme eklenecek belgeler, pdf formatında taranıp eklenecektir.

46.    Mahkeme Kararına İstinaden Ödenecek Yükümlülükler:

Yargılama sonucu ödenmesi gereken her türlü parasal yükümlülükler (ilama bağlı borçlar) için MEBBİS Ödenek Takip Modülü üzerinden (“03.04.70.01-Mahkeme Harç ve Giderleri” başlığı altından) ilgili belgeler eklenerek ödenek istenecektir. Bu harcamalar için resmi yazı ile ödenek talep edilmesine ihtiyaç bulunmamaktadır. Talep oluştururken; sisteme eklenecek belgeler pdf formatında olacak, açıklama kısmına mahkeme/icra dairesi adı, dosya esas numarası, karar numarası, davacı – davalı taraf bilgileri girilecektir.

MEBBİS üzerinden yapılacak ödenek talebini takiben, 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu E cetvelinin 44. Maddesi “Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinin “03.4.2.01 - Beyiye Aidatları” ile “03.4.2.04-Mahkeme
 
Harç ve Giderleri” ekonomik kodlarından yapılması gereken giderler, ödenek gönderme belgesi aranmaksızın muhasebe yetkilileri tarafından ödenir ve gerekli ödenek ilgili kurum tarafından Maliye Bakanlığı bütçesinin “12.01.31.00-01.1.2.66-1-09.9 - Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği” tertibinden talep edilir.” hükmü ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 07.01.2021 tarihli ve 18904384 sayılı yazısı gereğince işlem tesis edilecektir.

Ödenen parasal yükümlülükler (ilama bağlı borçlar) nedeniyle ilgi Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgi Millî Eğitim Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)'nın 01/08/2019 tarihli ve 14381535 sayılı 2019/13 sayılı Genelgesi hükümlerine göre gerekli işlem yapılacaktır.

47.    Giyecek Yardımları: Ödenek talebinde bulunulmayacak, dönemler itibari ile gönderilecektir. Nakdi olarak yapılacak giyecek yardımları “01.01.40.01-Sosyal Haklar” ekonomik koduna gider kaydedilmek suretiyle ödenecektir.

48.    Personel Giderlerinden; 01.03, 01.04-, 02.03, 02.04, 03.03, 03.04 başlayan ekonomik kodları il/ilçe milli eğitim müdürlükleri kesinlikle kullanmayacak, bu ekonomik kodları okullar kullanacaktır. 01.01, 01.02, 02.01,02.02 başlayan ekonomik kodları ise okullar kullanmayacak sadece il/ilçe milli eğitim müdürlükleri kullanacaktır.

49.    F.06-Özel Ödeneklerden ilçe/il milli eğitim müdürlükleri kesinlikle harcama yapmayacaklardır. Bu tertipteki ödenekler sadece okullara gönderilecek ve okullar tarafından kullanılacaktır.

50.    Parasız Yatılı Öğrencilerin Tedavi Giderleri; Strateji Geliştirme Başkanlığının 28.02.2012 tarih ve 1352 yazısı, (2684 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde eğitim ve öğrenim gören öğrencilere ait tedavi giderleri, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 12. maddesinin 2. fıkrası gereği kamu idareleri tarafından sağlanan sağlık hizmetlerinin 01.01.2012 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca karşılanacağı belirtilmektedir.) gereği Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca karşılanacaktır.

51.    Bina onarımları (binaların boyası, kapı ve pencere, çatı, ıslak zemin onarımları, İhata duvarı yapım ve onarımları, asansör, ısıtma sistemi, elektrik tesisatı, su tesisatı, zil ve ses sistemleri vb. tesisatların tamir ve bakımı) için öncelikle iliniz İnşaat Emlak Şubesi ile görüşülüp bu birimden çözüm beklenilmelidir. Genel Müdürlüğümüzden sadece binaların küçük onarımları için (Komple çatı aktarımı, tüm ıslak zemin yapımı, tüm doğramaların değişimi, ihata duvarı yapımı, okulun tamamen boyasının yapılması, ısıtma sistemin değiştirilmesi, elektrik tesisatının yenilenmesi, vb. bütünlük arz eden imalatlar küçük onarım kapsamına girmemektedir. Bu ve benzeri ihtiyaçlar için Bakanlığımız İnşaat Emlak Daire Başkanlığının 2019/4 nolu Genelgesine göre işlem tesisi edilmelidir.) ödenek talebinde bulunulmalıdır. Küçük onarımlar için MEBBİS Ödenek Talep Modülü üzerinden ilgili başlıkta talep oluşturup proforma eklenmelidir.

52.    İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yapılan tüm çalışmalar Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2014/16 sayılı Genelge çerçevesinde yürütülmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda tüm soru ve talepler söz konusu birime iletilecektir.

53.    Ödenek temin edilmeden taahhütlere girişilmeyecek, 01. personel giderleri ile 02 sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ekonomik kodlarından yapılacak harcamalar ile ilgili mevzuatı gereğince ödenek gönderme belgesi aranmaksızın ödeme yapılabilecek haller dışında ödenek gönderme belgesi aranmaksızın kesinlikle harcama yapılmayacaktır. Ödeneklerin zamanında kullanılmasına özen gösterilecektir.

 
54.    Okul yönetimlerinden doğrudan Bakanlığımıza (Genel Müdürlüğümüze) hitaben doğrudan yazılar yazılmakta, söz konusu yazılar ile görüş, ödenek talepleri iletilmektedir. Bu gibi talepleri içeren yazılar Valilik kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir. Doğrudan gönderilen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

55.    Öğrenci Sigortaları: Öğrenci sigortaları 02.04.10.02-Sağlık Primi Ödemeleri ekonomik kodundan ödenecektir. SGK’ya verilecek bildirimler ve prim ödemeleri herhangi bir cezaya maruz kalınmadan zamanında yapılacak, söz konusu harcama kaleminde ödeneğin var olup olmadığı aranmaksızın işlemler sonuçlanacaktır.

56.    5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendine tabi sigortalıların prim oranı, prime esas kazançlarının % 6'sı olup bu oranının % l'i kısa vadeli sigorta kolları, % 5'i genel sağlık sigortası primidir. 9/12/2016 tarihinden itibaren tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler içinde aynı oran üzerinden prim ödenecektir.


DEVLET DESTEĞİ ÖDEMELERİ


57.    3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 18 inci ve Geçici 12 nci maddeleri hükümleri uyarınca aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, aynı Kanunun 25 inci maddesi gereğince staj ve tamamlayıcı eğitim yapılan işletme tarafından ücret ödemesi yapılmaktadır. Yapılan ödemelerin bir kısmının 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan Devlet katkısı olarak ödenmesi kararlaştırıldığı ve bu amaçla 10.02.2017 tarihli Usul ve Esaslar hazırlanarak uygulamaya geçildiği malumunuzdur.

58.    Devlet desteği ödemeleri söz konusu Usul ve Esaslarda belirtildiği üzere sadece özel sektör işletmelerine yapılacaktır. Kamuya ait hiçbir kurum/kuruluşa Devlet desteği ödemesi yapılmayacaktır.

59.    Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 13.02.2018 tarihli ve 90192509-730.06.02-2917 sayılı yazısı gereği; muhasebe birimleri, mesleki eğitim özel hesap bakiyelerini, her ayın 10'unda (bu tarih tatile gelmesi durumunda takip eden işgünü) Bakanlığımız Merkez Saymanlık Müdürlüğü tarafından bu amaçla açtırılan hesaba aktaracağı, 19.02.2018 tarihli ve 20880154-841.99-E.3512648 sayılı yazımız ile bildirilmiştir.

60.    Muhasebe birimlerine ait Devlet katkısı ödemesinde kullanılan özel hesapların bakiyelerin incelenmesinde, özel hesap bakiyelerin ve yapılan iadelerin oldukça yüksek tutarlarda olduğu tespit edilmiştir.

Bu nedenle;

1.    Okullarımız tarafından talep edilen Devlet katkısı miktarının sistem tarafından zamanında ve doğru hesaplanabilmesi için; e-Okul Yönetim Bilişim Sistemleri ''İşletmelerde Mesleki Eğitim Uygulamaları" modülünde yer alan “Devlet Katkısı Ödemeleri Onay” ekranından onay işlemleri yapılmadan önce “İşletme Öğrenci Kontrol ve Düzeltme Ekranı”ndan kontrol işleminin yapılarak hatalı gözüken öğrenci bilgilerinin düzeltilmesi,

2.    “Öğrencinin İşyeri/Sigorta/Sözleşme Bilgileri” ekranından yeni işe başlatılan, işten ayrılan, işletme değiştiren ve mezun olan öğrencilerin işe giriş ve işten çıkış tarihlerinin doğru bir şekilde yapılması,

3.    Devlet katkısına söz konusu ay içinde ihtiyaç duyulmuyor ise “Devlet Katkısı Ödemeleri Onay” ekranında “Ödenek İstemiyor” seçeneğinin işaretlenerek kayıt edilmesi,
 
4.    Okullar nezdinde açılan hesaplar üzerinden Devlet desteği ödemeleri takip ediliyor ise bu hesap bakiyelerinin de her ayın 10'undan önce muhasebe birimine ait ilgili hesaba iadesinin yapılması,

 
DONATIM ÖDENEĞİ TALEBİ VE KULLANIMINA İLİŞKİN HUSUSLAR


61.    Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 06.01 mamul mal alımı için tahsis edilen ödenekler; MEBBİS Üzerinden okullar tarafından talep edilecektir. Talepler bütçe imkanları, tasarruf tedbirleri ve belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirilerek mahallinde kullanılmak üzere Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı tarafından karşılanacaktır.

62.    Genel Müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanan standart donatım listeleri doğrultusunda alımlar gerçekleştirilecektir.

63.    İnşaatı tamamlanan binaların (okul/pansiyon/ek bina/atölye/uygulama oteli/uygulama sınıfı ile diğer eklentileri) geçici kabül tutanağı ile yapım kullanım izin belgesi ödenek talebi ile MEBBİS’ e yüklenecektir.

64.    Valiliklerce açılan uygulama sınıfı donatım ödeneği talebinde “Valilik Oluru” MEBBİS’e yüklenecektir.

65.    Geçici veya kiralık binalarında faaliyet göstermekte iken, yeni bina/başka binaya geçecek okullar (öğretim binası, pansiyon, atölye vb.) mevcut taşınırlarını yeni bina/başka binaya taşıyacaklar, ek takviye donatım ihtiyacı olması halinde MEBBİS üzerinden ödenek talebinde bulunacaklardır.

66.    Dönüştürülecek mesleki ve teknik okul/kurumları (Anadolu Lisesi, İmam Hatip Orta Okulu vb.) için donatım ödeneği talebinde bulunulmayacaktır.

67.    Merkez ve taşrada proje ve protokol kapsamında donatımı gerçekleşen/gerçekleşecek olan okul/kurumlar donatım ödeneği talebinde bulunmayacaklardır.

68.    Yeni açılan alan/dallar için e-okul Yönetim Bilgi Sisteminde öğrenci yerleştiği tespit edildiğinde MEBBİS üzerinden ödenek talebinde bulunulacaktır. Ancak yeni açılan alan ve dallara öğrenci yerleştirilmediğinde ödenek talebinde bulunulmayacaktır.

69.    Herhangi bir nedenle kullanılmayacak/kalan ödenekler Genel Müdürlüğümüze acilen bildirilecek, ihtiyaç olması halinde resmi yazı ile nerede kullanılacağı belirtilerek uygun görüş alınacaktır.

70.    06.1 mamul mal alımı tertibinden gönderilen ödenekler MEBBİS Ödenek Takip Modülü ile Genel Müdürlüğümüz Web sayfasındaki okul uygulamaları modülünden takip edilecektir. Okul Uygulamaları modüldeki “Donatım Ödeneği Bilgisinde” ödenek miktarı ve kullanılacağı yer belirtildiğinden amacı dışında kullanılmayacaktır.

71.    Ödenek gönderilmeden hiçbir şekilde harcama gerçekleştirilmeyecektir.
72.    Gönderilen ödenek miktarının üstünde harcama kesinlikle yapılmayacaktır.

73.    Gönderilen ödeneklerin kullanılmasından sonra düzenlenen taşınır işlem fişleri en geç 5 (beş) iş günü içerisinde MEBBİS’ e yüklenecektir.

DEVİR İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER

74.    Genel Müdürlüğümüzün 27.11.2018 tarihli ve 22699001 sayılı yazı ile “Dikkat Edilecek Hususlar” konulu yazısında belirtildiği üzere mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki ihtiyaç fazlası taşınırlar, öncelikle ihtiyacı olan başka mesleki ve teknik eğitim kurumlarına devredilecektir.

75.    Devir iş ve işlemleri MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 08.03.2016 tarih ve 2701354 sayılı yazısında belirtilen “Taşınır İşlemler Parasal Limitler” doğrultusunda gerçekleştirilecektir.