KamuAjans.Com-Bakanlığımıza, zaman zaman çeşitli yayın kurum ve kuruluşlarından kitap, dergi, vb. yayınların okullara dağıtılmak üzere hibe olarak alınmasına yönelik talepler gelmektedir.

'Sınava giren öğretmenlerin yüzde 97'si başöğretmen ve uzman öğretmen oldu' 'Sınava giren öğretmenlerin yüzde 97'si başöğretmen ve uzman öğretmen oldu'
Hibe edilmek üzere başvurusu yapılan kitap, dergi ve yayınlar, il millî eğitim müdürlüklerinde bulunan eğitim kültür komisyonları marifetiyle MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği, Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği ile Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği esasları, Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkeleri, öğrencilerin yaşı, sınıf seviyesi, söz varlığı, pedagojik düzeyi ve vb. kriterler" çerçevesinde incelenip, il milli eğitim müdürlüklerince değerlendirilecektir.