İşte o yazı

Bakanlığımıza bağlı ilkokul ve ortaokullarda uygulanan İlgi (a) Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi’nin seçmeli dersler bölümünde yer alan “Çevre Eğitimi” dersinin adı Paris Antlaşması kararları, Bakanlığımız Stratejik Planı, çeşitli kurum ve kuruluşların eylem planları, şûra kararları vb. dikkate alınarak ilgi (b) Kurul Kararıyla “Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği” olarak değiştirilmiştir.

Borç yapılandırması kabinede görüşülecek Borç yapılandırması kabinede görüşülecek

İlgi (b) Kurul Kararı eki Çizelge’ye göre 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul 6, 7 veya 8. sınıflarda haftada 2 ders saati olarak uygulanacak olan “Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği Dersi (6, 7 veya 8. Sınıflar) Öğretim Programı” ilgi (c) Kurul Kararıyla kabul edilmiş ve Bakanlığımızın web sayfasında (http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=1143) yayınlanmıştır.

Konu hakkında gerekli duyurunun ortaokul ve imam hatip ortaokulu müdürlüklerimize yapılması hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Tuncay MORKOÇ Bakan a. Temel Eğitim Genel Müdürü