Kamuajans.com - Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından Eğitim Kurumu Yönetici Başvuruları konulu 41289672-719-E.6970717 sayılı 15 Mayıs 2017 tarihli resmi yazı yayımlandı. Buna göre 2017 Müdür Yardımcılığı ve Müdür Başyardımcılığı Başvuruları süresi 1 gün daha uzatıldı. 16 Mayıs 2017 Salı günü de müdür yardımcılığı başvuruları devam edecek.

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Sayı: 41289672-719-E.6970717
Konu: Eğitim Kurumu Yönetici Başvuruları

15.05.2017

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği
b) 2017 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Kılavuzu

İlgi (a) Yönetmeliğin 7'inci maddesinin 2'nci fıkrasında; ''Müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığı görevleri boş bulunan eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek için üç katı kadar adayın değerlendirme başvurusunda bulunmaması halinde, bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki süre iki yıla düşürülür.'' hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm gereği ilgi (b) Kılavuz eki takvim çerçevesinde münhal ilan edilen kadrolardan üç katı kadar adaya tüm illerde ulaşamadığından dört yıl olarak öngörülen sürenin iki yıla düşürülerek başvuru ekranının 16/05/2017 tarihinde bir günlüğüne tüm illere açılması hususunda gereğini arz/rica ederim.

Bekir ERDOĞAN
Bakan a.
Daire Başkanı V.

DAĞITIM:
Gereği:
-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına

Bilgi:
-81 İl Valiliğine (Ek konmadı) 

KamuAjans.com - Özel Haber